Gå til sidens hovedinnhold

Hadde sex med 13-åring

En 18 år gammel gutt slipper med samfunnsstraff etter et forhold til en ung jente.

OSLO TINGRETT: Gutten og jenta møttes på internett og hadde to samleier i skogen vest i Groruddalen før de ble avslørt.

Gutten, som nå er 18 år gammel, erkjente i tingretten straffeskyld for seksuell omgang med en person under 14 år. Gutten har vært utsatt for grov omsorgssvikt fra sin mor. Barnevernet fattet for noen år siden omsorgsoverdragelse, men moren flyktet landet og har oppholdt seg ulike steder, blant annet i Spania. Først da Barnevernet henla saken kom moren og gutten tilbake til Norge. Gutten falt ut av skolen i 8. klasse og har ikke fått noen undervisning mens han var på flukt med moren.

Møttes på internett

Jenta var 13 år gammel da hun møtte mannen på en chatte-side på nettet. Etter en stund ringte de hverandre før de møttes flere ganger i juni i fjor i skogen like ved bostedet til jenta vest i Groruddalen. Jenta opplyste da om hennes lave alder, likevel gjennomførte de to samleier før jentas foreldre avdekket det som foregikk.

Retten omtaler den grove omsorgssvikten gutten er utsatt for som sjelden, både fra familien og Barnevernets side. De mener det seksuelle forholdet bærer preg av utnyttelse, men at gutten er umoden og nå har behov for faste rammer. Retten konkluderer på den bakgrunn at en samfunnsstraff på 360 timer er en mer passende enn fengselsstraff. Straffen må gjennomføres i løpet av ett og et halvt år og er subsidiær til ett år og to måneders fengsel.

Gutten må også betale jenta 60.000 kroner i oppreisning.

Les også:

Dømt for "kenguruaktig" fyllekjøring

Politikvinne (33) kolliderte med 2,5 i promille

"Smøremiddag" kan bli dyr fornøyelse

Dyrket 12 kilo cannabis i leilighet

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler