Gå til sidens hovedinnhold

Hadia Tajik avlyser hijab-debatten

Kulturministeren vil kvele hijabdebatten før den har startet. Ap vil heller ikke frata kirken vigselsrett.

Kulturminister Hadia Tajik (Ap) slår fast at hijab ikke blir en del av politiuniformen i overskuelig framtid, slik tros- og livssynsutvalget foreslår.

- Utvalget har fått et ganske bredt mandat og det har de fulgt. Derfor har de reist denne problemstillingen som knytter seg til bruk av religiøse symboler i tilknytning til uniform. Nå er det sånn at regjeringen behandlet denne saken i 2009 og har tatt sitt standpunkt. Det er ikke tillatt med bruk av religiøse symboler i tilknytning til politiuniform, sa Tajik på en pressekonferanse mandag.

Hun pekte samtidig på at hijab-spørsmålet også er blitt behandlet på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011.

- Der ble dette standpunktet bekreftet og jeg ser ikke for meg at vi kommer til å endre det i overskuelig framtid, sa Tajik under pressekonferansen i forbindelse med framleggingen av utredningen fra Tros- og livssynsutvalget.

Gunnar Stavrums kommentar: Hold religion unna staten

Ap vil at kirken skal vigsle
Også Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Helga Pedersen, står fast på Aps hijab-nei.

- Vårt landsmøte vedtok etter omfattende debatt å gå i mot bruk av religiøse symboler i politi og domstoler. Dette vedtaket ligger fast, sier Pedersen, som også påpeker at Arbeiderpartiet fortsatt står ved kirkeforliket.

Hun ser det heller ikke som aktuelt å gjøre nye grunnlovsendringer et halvt år etter at Stortinget har vedtatt nye grunnlovsparagrafer om forholdet mellom stat og kirke.

- Stålsett-utvalgets forslag om å frata Kirken vigselsmyndighet og i stedet innføre sivil ekteskapsinngåelse er et spørsmål som også har vært drøftet i Arbeiderpartiets programkomité. Vi vil at tros- og livssynssamfunn skal beholde vigselsretten, og vi vil ikke innføre en generell sivil ordning for ekteskapsinngåelse. Vi vil i stedet utvide tilbudet om borgerlig vigsel, sier Pedersen.

- Det er helt uaktuelt
Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, sier også blankt nei til hijab.

- Det er helt uaktuelt at det skal bli tillat med politiske markører i politiet, sier Klinge til Nettavisen.

Klinge påpeker at et uniform skal være et enhetlig og nøytralt plagg, og mener det vil bli det motsatte om man tillater bruk av religiøse symboler.

- Det blir ikke enhetlig om man går med store kors, hijab eller niqab, sier hun.

- Hva tenker du om at debatten kommer opp nok en gang?

- Jeg synes det er på tide at ballen bli lagt død. Det er kanskje det viktigste budskapet her, sier hun.

- Men er det ikke spesielt å forsøke å kvele debatten før den har startet?

- Det er mange ting som utvalget tar opp som er verdt å debattere, og jeg er helt sikker på at dette spørsmålet vil bli diskutert heftig i Senterpartiet framover. Men jeg som justispolitisk talskvinne mener det er på tide å legge ballen død, sier Klinge.

- Deres valg om de velger bort politiet
Klinge sier samtidig at hun er glad for at kvinner med minoritetsbakgrunn ønsker seg til politiet.

- Men samtidig kan vi ikke gå vekk fra så viktige prinsipp, at maktapparatet skal være nøytralt og upartisk. Så får vi gjøre alt vi kan får å rekruttere disse kvinnene, men det kan ikke stå og falle på bruken av hijab, sier hun, og legger bestemt til:

- Hvis hijaben er så viktig for dem, at de velger bort politiyrket, da er det deres valg og ikke myndighetenes valg, sier hun.

- Må ha en raus politikk
Hovedoppdraget til utvalget har vært å gjennomgå statens tros- og livssynspolitikk, og komme med konkrete forslag til endringer av dagens politikk.

- Utredningen legges fram i en tid som både er preget av større mangfold på tros- og livssynsfeltet og av en større aksept for et slikt mangfold. En helhetlig politikk for en slik tid må være robust, raus, fleksibel og verdiforankret. Fundamentet for denne gjennomgangen er menneskerettighetene og tradisjonen for et aktivt statlig engasjement på tros- og livssynsfeltet, sa utvalgsleder Sturla Stålsett på en pressekonferanse tidligere mandag.

- Vi har klart å enes om svært mye, la han til.

Utvalgets flertall vil at dommere og politi skal få bruke hijab, i tilegg til at de mener myndighetene må legge til rette for bønnerom i skolen. De vil også frata kirken vigselsretten, og at alle i stedet må innom en dommer for å vies.

HER ER RAPPORTEN (Ekstern lenke)

Navarsete advarer
Heller ikke Senterpartiets leder, Liv Signe Navarsete, er fornøyd. Hun advarer mot store endringer.

- Jeg vil advare mot at en setter i gang store og brå endringer i en politikk som allerede har store oppslutning i folkemeningen, sier Navarsete i en uttalelse.

Navarsete sier at Sp i regjeringen vil verne om den kristne og humanistiske kulturarven. Også hun er tydelig på at kirken må beholde vigselsretten, og avviser utvalgets forslag om at borgerlig vigsel skal bli hovedordningen.

Hun får støtte fra partikollega Anne Tingelstad Wøien.

- Jeg ser ikke behovet for å frata vigselsretten verken for prester i den norske kirken eller for andre tros- og livssyn, sier Wøien, som er Sps kirkepolitiske talskvinne.

- Vi skal gjerne gjøre endringer som er naturlige for et flerkulturelt samfunn, men det er fortsatt slik at nærmere 80 prosent av nordmenn er medlem av Den norske kirke, og jeg har ikke oppfattet noe stort behov for at vi skal overlate vigselsretten til sorenskiveren, sier hun.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken