I en kronikk i Aftenposten torsdag går Finn Jebsen, tidligere konsernsjef i Orkla, knallhardt ut mot Stein Erik Hagen, som han mener har hatt en negativ påvirkning på konsernet i sin rolle som styreleder. Hagen slår imidlertid tilbake i Dagens Næringsliv, der han blant annet sier at han blir oppringt på telefonen av en anonym person med en forvridd stemme som krever at Hagen må ut av Orkla. Hagen mener at det er Jebsen og hans folk som står bak det han mener er en svertekampanje.

Tidligere konserntillitsvalgt i Orkla, Stein Stugu, kjempet med nebb og klør i mot Stein Erik Hagens inntog i Orkla.

- Vi var bekymret for disse gutta, Sveaas og senere Hagen, og ønsket oss ikke de inn i Orkla, sier Stugu til NA24.

Årsaken var at den tidligere konserntillitsvalgte var redd for at rene finansielle eiere ville splitte opp Orkla i mindre deler, for så å ta ut gevinst.

Stugu mener at historien har vist at hans og andres skepsis til Hagen har vist seg å være riktig.

- Ved alle veivalg har «cash» blitt valgt i stedet for langsiktig tenkning, mener Stugu.

Les også: Meglernestor mener Hagen bør trekke seg

Store salg
Stein Erik Hagen har gjennom sin forretningskarriere solgt en lang rekke virksomheter til utenlandske selskaper.

- Du kan jo sjekke hvordan Carlsberg-kursen har gått etter at Orkla solgte selskapet, mens Orkla Media ble solgt til den verst tenkelige eieren. Elkem er jo nå solgt til Kina. Tidligere er Rimi solgt til utlandet med katastrofale følger, og han har gjort det samme med Steen & Strøm. Dette er en grunnleggende forskjellig tenkning enn de vi hadde i Orkla, hvor det var fokus på langsiktighet, sier Stugu.

Den tidligere konserntillitsvalgte i Orkla sier at det han har sett til nå anser han som en bekreftelse på at det var rett å prøve å holde Hagen ute av Orkla.

- Verst med eiere som ikke satser
Hos Norsk Industri reageres det ikke over at Stein Erik Hagen og Orkla har solgt seg ut av Elkem. Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, er mer opptatt av at selskapene skal ha gode eiere, uansett nasjonalitet.

- Det verste er eiere som ikke satser, sier han til NA24.

Lier-Hansen påpeker at Orkla i en periode har sagt at de ønsker seg ut av konjunkturavhengig industri. Dermed var det bare et tidsspørsmål før Elkem skulle bli solgt.

Han sier også at det er en rekke norske industribedrifter som har gode utenlandske eiere.

Langer ut mot Hagen
Tidligere konsernsjef Finn Jebsen, som ble fjernet fra stillingen i 2005, går kraftig til angrep på Hagen og hvordan han styrer Orkla.

Blant annet setter han spørsmålstegn ved at Hagen selger unna verdier og aksjeposter for milliarder.

- Grunnlaget for denne gode avkastningen var Orklas særegne strategi. Viktige stikkord var flere ben og stå på og systematisk bygging av bedriftskultur, kompetanse og ledelse, skriver Jebsen i sin kronikk.

Jebsen viser også til at i femårsperioden fra 2001 - 2006 steg Orkla-aksjen med 16 prosent i snitt per år, Orklas gjeld var sjeldent og unntaksvis høyere enn at den kunne dekkes av aksjeporteføljen og at meravkastningen i konsernet i forhold til Oslo Børs var omkring 5 prosent årlig.

Etter at Hagen satte seg i sjefsstolen har aksjekursen falt fra 59 til 53 kroner, avkastningen er tilnærmet lik null og Orklas gjeld er per dags dato dobbelt så stor som verdien av aksjeporteføljen.

Han mener at Orklas høye gjeld legger begrensninger på den videre strategiutviklingen i Orkla og at det har ledet til salg av blant annet Elkem.

Jebsen har solgt seg kraftig ned som aksjonær i Orkla det siste året, men sitter fremdeles på aksjer verdt 36 millioner kroner gjennom sitt selskap Bele.

Hagen slår tilbake
I DN slår Hagen tilbake mot Jebsens angrep.

Her sier Hagen at han jevnlig, etter salget av Elkem for to uker siden, blir oppringt av en vridd stemme som ringer fra hemmelig nummer. Den anonyme oppringeren krever at Hagen går av som styreleder i Orkla og han at selger seg ut av selskapet.

Hagen ser oppringningene i sammenheng med negative oppslag i Aftenposten og Dagbladet og mener det hele er en organisert svertekampanje for å få ham ut av Orkla.

- Jeg og mitt kontor i Canica har mottatt flere anonyme oppringninger av en mannsstemme med forvridd stemme, som krever at Hagen må ut av Orkla. De ringer fra hemmelig nummer. Det er påstander om at jeg har ødelagt Orkla. Jeg mener at Finn Jebsen og folk i hans krets står bak dette. Men jeg vil ikke nevne flere navn. Folk kan tenke selv, sier Stein Erik Hagen til DN.

70 milliarder til utlandet
Stein Erik Hagen har hatt en finger med i spillet i ekstremt mange store utenlandssalg, enten på vegne av seg selv eller på vegne av selskaper han har aksjer i.

Først solgte Hagen 30 prosent av matvarekjeden Rimi til svenske Ica i 1992 for 500 millioner kroner. Så etter å ha fusjonert med ICA ble halvparten solgt til nederlandske Royal Ahold i 1999. Hagen-familien fikk da utbetalt 2,2 milliarder kroner i kontanter. Hagen solgte videre i 2004 resten, en eierandel på 20 prosent, for rundt 7 milliarder kroner til Ica og Royal Ahold.

I 2004 var Hagen den største private aksjonæren da Orkla bestemte seg for å selge sin andel i Carlsberg Breweries, hvor drikkevaredivisjonen i Ringnes var samlet under. Orkla innkasserte 17,5 milliarder kroner på handelen.

Så i 2006 solgte han Orkla Media til britiske Mecom for 7,5 milliarder kroner.

I 2008 solgte Hagen Steen & Strøm til franske Kleppier og nederlandske ABP for totalt 21,9 milliarder kroner.

I år har Orkla solgt Elkem Silicon Materials, Elkem Foundry Products, Elkem Carbon og Elkem Solar for 12,5 milliarder kroner til kinesiske China National Bluestar Group Co. Ltd. (Bluestar).

Styreleder Hagen og hans kone Mille Marie Treschow eier samlet nær 25 prosent av aksjene i Elkem, noe som gir en gevinst på salget på i overkant av tre milliarder kroner.

Foruten salgene til utlandet har Orkla også solgt flere selskap til norske aktører. Av de ferskeste finner man salgene av Orkla Finans og skogsselskapet Borregaard.

Summert opp har investoren vært med på å selge selskaper ut av Norge for vel 70 milliarder kroner.

Verken Stein Erik Hagen, Finn Jebsen eller Jens P. Heyerdahl har svar på NA24s henvendelser.

Her kan du følge Orkla på Oslo Børs

Les også: Meglernestor mener Hagen bør trekke seg