Frp-nestor og bystyremedlem i Oslo, Carl I. Hagen, mener at pleietrengende personer skal selv få bestemme om de vil bli pleiet av en person med hijab eller ikke.

Dermed snakker han imot både likestillingsombudet og pasient- og forbrukerombud for Oslo og Akershus.

Debatten startet etter at en 21 år gammel kvinne ble ikke fikk jobb som personlig assistent i Ullern bydel i Oslo fordi hun ikke ville ta av hijaben mens hun var på jobb.

Les: Kan ikke nekte pleier med hijab
Les også: Pasientombud: - Kan ikke se at hijab er saklig grunn til å be om ny pleier

- Må lytte til de pleietrengende

- Det er den som blir pleiet man må ta hensyn til, sier Carl I. Hagen til Nettavisen.

Han stiller seg spørrende til likestillingsombudets refs av Oslo kommune etter at en 21 år gammel kvinne fikk tilbud om jobb som personlig assistent - mot at hun lot hijaben ligge hjemme.

- Hvis en eldre pleietrengende kvinne i Oslo ønsker å bli stelt av en kvinnelig pleier, må vil lytte til henne. På samme måte må vi lytte hvis hun ikke ønsker å bli stelt av en pleier som bærer det islamistiske hodeplagget hijab, sier Hagen.

- Har ikke med religion å gjøre

- Men alle kvinner som bærer hijab er vel ikke islamister?

- Jeg er enig i det blogger Lily Bandehy skriver. Nikab og hijab er politisk ideologiske symboler, og de har ingenting med religion å gjøre. Vi kan sette foten ned for islamisme, sier Hagen.

Les Bandehys blogg: Likestillings-ombudets misforståelse

Direktør Maria Anbjørg Joten i Bydel Ullern sier til NRK at de forsøker å imøtekomme brukernes ønsker, men at de i denne saken strakk seg for langt.

Det er ikke Carl I. Hagen enig i. Han vil ikke si at brukerne har en «rettighet» til å nekte å la seg pleie av en pleier med hijab, men han sier at det er noe kommunen «må prøve å rette seg etter».

- Viktig å ta på alvor

- Det er viktig å ta på alvor frykt hos pasientene med alle de dilemmaene det bringer med seg, sier Elisabeth S. Kjølsrud, leder i Rådet for sykepleieetikk, til Nettavisen.

Hun understreker at det er mange måter å trygge pasienter på, slik at personale med fremmedkulturell bakgrunn kan få tillit hos pasientene.

- Fra et etisk perspektiv tenker jeg det burde være mulig å være fleksibel og legge til rette så langt det lar seg gjøre på arbeidsplassen slik at pasientene kan oppleve seg ivaretatt og trygge, samtidig som en tar i bruk arbeidskraft fra personer som har en annen kulturell bakgrunn, sier Kjølsrud.

Har behandlet nikab og burka

Rådet har behandlet spørsmål om nikab og burka i 2014.

- Den gang konkluderte rådet med at dersom arbeidsgiver krever å fjerne eller tilpasse et religiøst hodeplagg må dette begrunnes, sier hun.

Rådet uttalte at begrunnelsen må være basert på et saklig og objektivt behov, og være i forhold til hva slags stilling det gjelder. Rådet konkluderte da med at nikab og burka ikke burde anvendes på helseinstitusjoner.

Likestillingsombudet for hijab

Den 21 år gamle kvinnen som ville bære hijab i jobben, fikk full støtte fra likestillingsombud Hanne Bjurstrøm, som sa at det må være en absolutt bom for å nekte å ha pleiere i sitt eget hjem som bruker hijab. Bjurstrøm vil sette et absolutt forbud mot at eldre kan nekte å få muslimske pleiere med hijab i sitt eget hjem.

Les også: Pasientombud: - Kan ikke se at hijab er saklig grunn til å be om ny pleier

Også pasient- og forbrukerombud for Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, mener at hijab ikke er et argument for å avvise en pleier.

- Hijab har ikke vært et tema hos oss, men jeg kan ikke se at det danner grunnlag for bytte av pleier, sier hun til Nettavisen.