Det er 14 år siden ulykken, men Håkon Gebhardt, den gang bare 46 år, husker det som skjedde som om det var i går, skriver Nordlys.

Se video nederst i saken.

Om bord på «Rystraum» på Mulegga, er Gebhardt og arbeidskameratene i ferd med å sette de siste to garnlenkene. Idet han kaster slepet, setter det seg fast og Gebhardt tar tak med venstrehånda for å få det løs.

Det er da det fatale skjer. Tauet vikler seg rundt håndleddet.

- Jeg prøvde å kaste meg over bord, for å få slakk i tauet slik at jeg kunne komme løs, men jeg sto bom fast, forteller han.

- Plutselig ser jeg hansken fare av gårde og dermed heiv jeg meg inn i båten og sa: jeg tror det gikk bra.

Det er før han ser ned på handa og ser at den er borte, slitt av i leddet, bare hvite brusken igjen.

Fiskeryrket farligst

Håkon Gebhardt er heldig - tross alt - han berget livet.

I Nord-Norge omkommer det hvert år dobbelt så mange fiskere i arbeidsulykker på sjøen enn i alle andre yrker til sammen på land.

Ifølge tall fra Arbeidstilsynet omkom 55 arbeidstakere på nordnorske arbeidsplasser på land i perioden fra 2000 til og med desember 2013.

I perioden fra 2000 til mai 2013 omkom 107 nordnorske fiskere på havet.

Tallene fra Arbeidstilsynet inkluderer bare deres myndighetsområde, det vil si landbasert arbeidsliv. Fiske (unntatt havbruk), sjøfart, flygende personell og offshore er ikke inkludert.

Mangler statistikk for fiskere

Det er faktisk ingen offisielle myndigheter som lager statistikk over arbeidsulykker blant yrkesfiskere.

Men sivilingeniør Halvard L. Aasjord ved SINTEF i Trondheim har siden begynnelsen av 1980-tallet jobbet med spørsmål knyttet til sikkerhet for fiskerne.

Ifølge en oversikt han har laget over alle dødsulykker med fiskere, har til sammen 295 norske fiskere omkommet på sjøen siden 1990. De fleste av disse skjedde på 90-tallet, men det har vært 107 dødsulykker etter år 2000.

Flest omkomne fra Troms

Det er flest omkomne fiskere fra Troms. Av de 295 omkomne siden 1990 er 68 fra Troms, 63 fra Nordland, 56 fra Møre og Romsdal og 29 fra Finnmark.

Håkon Gebhardt har tenkt mye på hva som ville skjedd om han virkelig hadde klart å kaste seg over bord, og innser at det er store sjanser for at han ville blitt dratt ned med garnene og endt opp i den verste ulykkesstatistikken.

Likevel lengter han tilbake til livet på havet, og hadde ikke nølt om han fikk sjansen.

- Jeg er oppvokst med havet - på Sandøya - og kunne nesten ro før jeg kunne gå.

- Jeg klarte nesten å komme meg på havet igjen, ler han.

Han var hos sjøfartslegen for å få fornyet kystskippersertifikatet, og alt gikk greit. Idet han skulle gå ga han uttrykk for at han hadde vært bekymret for at han ikke ville få fornyet sertifikatet siden han hadde kunstig hand. Dermed røk det sertifikatet.

Mareritt

Håkon Gehardt har etter hvert vennet seg til den nye tilværelsen. De første årene kunne han bråvåkne idet han i drømmen ble dratt over bord.

Men marerittene har gitt seg og protesen fungerer godt.

- Det verste er ikke å ha en jobb å gå til. Når jeg drar ut til Rebbenesøy, pleier jeg å gå om bord og prate med folk. Men det blir ikke det samme.

- Er du bitter?

- Nei, egentlig ikke. Man må ta livet som det kommer.

Han mener det som skjedde om bord på «Rystraum» var et hendelig uhell.

- Det skjedde så utrolig fort. Jeg rakk knapt å tenke.

Sjarkflåten mest utsatt

Ifølge ulykkesoversikten er det sjarkflåten og små båter som er mest ulykkesutsatt. To tredjedeler av de omkomne siden 1990 tilhører sjarkflåten. Over 60 prosent er enefiskere. I nord er det også flere havneulykker enn andre steder.

- Ut fra ulykkesfrekvensen har jeg regnet ut at det er 10 ganger så farlig å være sjarkfisker som å være bonde, sier Sivilingeniør Halvard Aasjord ved SINTEF i Trondheim.

Bygg- og anlegg verst

På land er det flest dødsulykker i bygge- og anleggsvirksomhet og i bergverksdrift og utvinning.

Begge virksomhetsgruppene hadde 13 dødsulykker i Nord-Norge i perioden 2000 til 2013. Gruveulykker på Svalbard er inkluder i bergverksulykkene.

Industrien hadde 11 av dødsulykken og transportnæringa 9 dødsulykker. I kategorien jordbruk, skogbruk og havbruk, er det 3 dødsulykker i perioden.

Seniorrådgiver Stig Winge fra Direktoratet for arbeidstilsynet sier de for tiden har for dårlig kvalitet på tallene for hvor mange arbeidstakere som blir skadet. Hele statistikkføringen for skadde, er derfor under omlegging.

Arbeidstilsynet har fylkestall bare fra 2011. Av de 11 landbaserte arbeidsulykken med dødelig utfall i løpet av de tre årene fra 2011 til 2013, har 7 skjedd i Nordland, 1 i Troms, 1 i Finnmark og 2 på Svalbard.

Dramatikken avtar

Hos Håkon Gebhardt er kona Bente kommet hjem mens vi prater.

Hun sier at de etter hvert har lært seg å leve med det som skjedde med Håkon.

- Etter hvert tenker vi ikke på det som så dramatisk. Når man ser på hvor mye han får til, ville det vært mer dramatisk å miste synet.

Se video: Fisker mistet hånden i arbeidsulykke

HTML EMBED


Les flere saker i Nordlys