Gå til sidens hovedinnhold

– Hallen klar til jul 2014

– Kanskje også før det, sier næringsbyråd Hallstein Bjercke (V). Byrådsforslag om 112 nye millioner kroner til Grefsenhallen på vei til bystyret.

GREFSEN: Mange ble nok skuffet, da det høsten 2012 ble kjent at den planlagte flerbrukshallen – tilknyttet «nye» Grefsen barneskole – ble kraftig forsinket, og ikke kom til å stå ferdig samtidig med skolen, høsten 2014.

Med andre ord; en skole uten gymsal. Mens skolen bygges ut og rehabiliteres, går Grefsenbarna på skole i paviljonger ved Engebråten, og gymmer blant annet i den lille idrettshallen på Grefsen Stadion.

Var bymiljøetatens prosjekt

«Nye» Grefsen skole er Undervisningsbyggs prosjekt, mens flerbrukshallen var bymiljøetatens prosjekt. Hallprosjektet ble tidlig i 2013 overtatt av Undervisningsbygg, og under næringsbyråd Hallstein Bjerckes (V) ansvar.

Og nå har det blitt mer fart i hallen. Byrådet har nylig vedtatt forslag om tilleggsbevilgning i år på totalsummen for hallen – kroner 111.600.000,-, også inkludert «usikkerhetsavsetning». Så fra å kanskje stå ferdig sommer 2015 eller kanskje ikke før julen 2015 – så kan hallen være på plass til jul 2014. Men kanskje også enda tidligere.

– Ja kanskje blir hallen ferdig før julen 2014, det blir i hvert fall kun snakk om noen måneder etter skolestart høsten 2014, før Grefsenbarna kan ta i bruk den nye hallen, sier næringsbyråd Hallstein Bjercke (V).

– Å få fart på hallprosessen har vi hatt fokus på helt siden ansvarsovertagelse tidlig 2013. Men det er mange skolebygg på gang i Oslo, og det er en kjempekabal som skal gå opp for at alt skal gå etter planene. Men takket være et dyktig Undervisningsbygg, så kan denne flerbrukshallen stå ferdig mye tidligere enn vi først trodde, sier Bjercke, og legger til at det sterke lokale engasjementet i Grefsen skole-saken også har blitt godt lagt merke til på Rådhuset.

Skal opp i bystyret

– Byrådsforslaget sendes nå til bystyret for behandling. Forslaget legges frem utenom ordinært budsjett for å sikre best mulig fremdrift, slik at arbeidet kan igangsettes allerede i høst. Jeg – og sikkert også resten av byrådet - vil nok bli veldig overrasket hvis bystyret ikke også vedtar dette forslaget. Det som i utgangspunktet skjer, er jo å i stedet vedta at pengene bevilges nå, i stedet for til neste år, sier Bjercke.

Undervisningsbyggs prosjektleder for Grefsen skole med flerbrukshall, Steen Blach Sørensen, tror også på ny hall til jul.

– Blant annet har det underveis vært en veldig god dialog både med Rådhuset og plan- og bygningsetaten. Dette skal vi få til, sier prosjektlederen.

Betyr mye for mange

Nordre Aker Venstre, ved Erik Borge Skei, er svært glad for oppjusteringen i fremdriften av hallen.

– At hallen står ferdig neste jul, eller kanskje enda før, betyr mye for alle barn, foreldre og ansatte som er tilknyttet skolen. «Nye» Grefsen skole, med flerbrukshall og samlingssal, blir et flott prosjekt. All ære til Undervisningsbygg som klarer å forsere fremdriften, sier Skei.

Kunstgress?

Og det er kanskje mer på gang.

- Nordre Aker Venstre jobber nå aktivt inn mot Rådhuset og den kommende budsjettbehandlingen for å få til kunstgress på dagens grusbane. Vi har stor tro på at vi kan få dette til. Med kunstgress på plass vil «nye» Grefsen skole – med både gamle og nye bygg – med flerbrukshall og kulturlokaler, fremstå som et kroneksempel på den komplette skolen, mener Skei.

Hallen, som skal plasseres i enden av grusbanen ved skolen, vil blant annet innholde 44 x 23 meter spilleflate, og kan deles opp i tre haller, også med tribuner. Samlingslokalet blir på rundt 200 kvadratmeter.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien