Gå til sidens hovedinnhold

Halve folket i arbeid

Norge har få arbeidsledige. Til gjengjeld har vi mange uføre.

«Hele folket i arbeid» er et av de mest kjente slagordene i Arbeiderpartiets historie. Riktignok betød slagordet fra 1933 at alle menn skulle i arbeid, men Ap har alltid vært opptatt av å utnytte den ressursen som ligger i å få alle inn i arbeidsmarkedet.

Det er fortsatt en viktig ambisjon, men i dag er ikke problemet registrert ledighet, men alle dem som står utenfor arbeidsmarkedet.

Snart er bare halve folket i arbeid.

Holder vi oljen utenfor er det de som arbeider som holder liv i de andre. I Norge er det rundt 3,1 millioner innbygger mellom 18 og 67 år, eller det vi kan kalle den potensielle arbeidsstyrken.

Av disse er nå under 2,5 millioner i arbeid, viser helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Den offisielle arbeidsledigheten har flatet ut under 100.000. Det er bra, men kun en mager trøst når altså 600.000 mennesker i arbeidsdyktig alder ikke jobber. Resten er uføre, førtidspensjonerte og på attføring.

Dersom Norge er et spleiselag, så blir det stadig flere som spiser - og stadig færre som betaler.

Med innvandring og fødselsoverskudd vil Norge passere fem millioner innbyggere i 2012 .

Dersom ikke et mirakel skjer, vil antall i arbeid fortsatt ligge under 2,5 millioner på samme tidspunkt.

Altså halve folket i arbeid.

Kampen om økt sysselsetting står altså ikke lenger så mye om å få ned arbeidsledigheten, som å få flere fra trygd til å bli lønnsmottakere.

Det er nemlig en gråsone mellom å være ufør og å være arbeidsledig, mener flere eksperter. Rundt 30 prosent av de uføre havnet på uføretrygd etter å ha blitt oppsagt.

- Studien viser hvor stor gråsonen er mellom uførhet og arbeidsledighet. Den dokumenterer at det er mange som blir uføre som ikke hadde blitt det dersom de ikke hadde mistet jobben, sier professor Knut Røed ved Frischsenteret til Aftenposten.

Selv om du virket frisk fra før, så øker sjansen for å bli ufør med 123 prosent for menn som mister jobben (kvinners sjanse øker med 50 prosent).

Røeds forklaring er at noen rett og slett blir syke av å miste jobben, mens andre over tid glir fra å være arbeidsledig til å bli definert som uføretrygdet.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) konkluderer med at tallene tyder på at det har vært for lett å havne på trygd. Det har hun trolig rett i, og de nye tallene viser at det er en bjørnetjeneste både for den enkelte og for samfunnet.

Hvis da ikke halve folket i arbeid skal være slagordet foran stortingsvalget i 2013.

Kommentarer til denne saken