Gå til sidens hovedinnhold

Halvparten av slammet er borte

Ifølge beregninger gjort av Innbyggerinitiativet på Nesodden er halvparten av slammet som er pumpet ned ved Malmøykalven forsvunnet.

Malmøykalven: Vi har beregnet at det ligger omtrent 55.000 kubikkmeter slam i deponiet. Det er omtrent halvparten av det som er pumpet ned, sier systemanalytiker Petter Marthinsen i Innbyggerinitiativet.

Volumberegning

Beregningen er gjort på bakgrunn av bilder fra en tredimensjonal ekkoloddundersøkelse som ble foretatt av Secora for Oslo Havn i september i fjor. På dette tidspunktet skulle det ifølge Oslo Havn være pumpet ned 110.000 kubikk slam i deponiet ved Malmøykalven. Ved å beregne høyden på sjøbunnen og sammenlikne disse med tidligere målte dybder har Marthinsen beregnet volumet av slammet i deponiet til å være 55.000 kubikkmeter. På grunn av manglende før-data er beregningen noe usikker, men Marthinsen mener likevel at de viser at store mengder slam er forsvunnet ut av deponiområdet.

Ut fra den begrensete informasjonen vi har fått fra Oslo Havn må vi bare gå ut ifra at våre beregninger er riktige, sier Marthinsen.

Uenig i grunnlaget

Oslo Havn sier seg ikke enig i Innbyggerinitiativets beregninger, og mener beregningsgrunnlaget er feil.

Dette er ikke egnet til å beregne volumet av massene fra deponiet og gir grunnlag til for store unøyaktigheter. Deponiet er ikke lekk, hvis det hadde vært det hadde det gitt utslag på våre målinger, samt undersøkelser fra studenter ved Universitetet i Oslo og Norsk institutt for vannforskning, sier Torild Jørgensen, prosjektleder i Ren Oslofjord.

SFT har ikke stilt krav til entreprenøren om måling av massene som ligger i deponiet, derfor finnes det ikke slike data.

Marthinsens beregninger er overlevert Miljøverndepartementet, som igjen har bedt Statens forurensningstilsyn (SFT) vurdere påstandene.

SFT har gitt oppdraget videre til Det Norske Veritas (DNV) som skal utrede tre elementer ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Jeg kan bekrefte at vi har fått oppdraget fra SFT. For det første skal vi se på om ekkoloddberegninger kan brukes til å beregne masser. Deretter skal vi se på beregningene som er utført av Innbyggerinitiativet. Til slutt skal vi se på om vi kan gjøre beregninger av massene som ligger i deponiet, sier informasjonsrådgiver Eva Halvorsen hos DNV. Det er ikke fastsatt noen dato for når rapporten skal være ferdig, men DNV vil levere rapporten til SFT i nær framtid. Verken Ingvild Marthinsen, Marit Kjeldby eller Kari Kjønningsen hos SFT har vært tilgjengelig for kommentar.

Vi har beregnet at det ligger omtrent 55.000 kubikkmeter slam i deponiet. Det er omtrent halvparten av det som er pumpet ned.

Petter Marthinsen

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen