Debatten om eldreomsorg har rast den siste uka, etter at NRK kom med flere avsløringer om forholdene for eldre med hjemmehjelp i dokumentarserien «Brennpunkt».

Onsdag kom NRK med nye avsløringer, hvor forholdene på flere sykehjem blir kartlagt.

Skuespiller Lise Fjeldstad var blant dem som tok til orde etter Brennpunkt-avsløringene. Hun etterlyste mer fra regjeringen, og under onsdagens «Dagsrevyen», retter hun nok en gang kritikk mot helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Jeg mener helseministeren mangler innlevelse og fantasi. Dette er jo noe som opprører hele Norge, vi vil ikke ha det sånn, slår Fjeldstad fast.

Vil trenge mange nye ansatte

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i Norge i fremtiden vil være behov for så mange som 90.000 flere ansatte i den offentlige helsesektoren.

NRK avslører at i mer enn halvparten av sakene statsforvalteren behandlet ved helseinstitusjoner i 2021, ble det funnet lovbrudd. Én av årsakene til dette skal være lav bemanning, kommer det fram i onsdagens «Brennpunkt»-episode.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har tidligere uttalt at enhver nordmann må planlegge for sin egen alderdom i større grad enn tidligere, noe som faller i dårlig jord hos Fjeldstad.

– Jeg synes det er hårreisende. Jeg synes det er en forferdelig uttalelse.

Lover bærekraftige tjenester

Kjerkol var også gjest i onsdagens «Dagsrevyen», men ønsket ikke å stille til debatt mot Fjeldstad. I stedet brukte Kjerkol tid på å forklare hvordan hun og regjeringen ønsker å styrke tilbudet til eldre i årene som kommer.

– Vi har lagt fram en opptrappingsplan for heltid og god bemanning i helse- og omsorgstjenestene. Det første jeg gjorde som helseminister var å sette ned en helsepersonellkommisjon, sånn at vi får en plan for å utdanne, rekruttere og ikke minst beholde de fagfolkene vi har.

Samtidig er hun klar på at jobben ikke kan gjøres alene, og at kommunene også må gjøre en jobb for at situasjonen skal kunne bli bedre.

– Alderssammensetningen i Norge endres seg veldig i årene som kommer, og vi er nødt til å sikre den viktigste ressursen, fagfolkene våre. I tillegg så jobber vi med statens virkemidler, slik at kommunene blir i stand til å ta det ansvaret det er å levere gode, trygge døgntjenester som det her er snakk om.

Ingen garantier

Kjerkol gir ingen garantier for bedring, men lover at regjeringen vil gjøre sitt ytterste for å bedre forholdene.

– Jeg kan love at vi skal jobbe godt sammen med kommunene, slik at vi har gode og bærekraftige tjenester til å ta vare på det økende antallet eldre vi får.

Fjeldstad mener Kjerkol må stille ultimatum.

– Hvis hun ikke mener hun kan stå for dette, må hun gjøre noe. Hvis ikke kan man undres om hun er rett person for stillingen, avslutter Fjeldstad.