Gå til sidens hovedinnhold

Han bygger ny alarmsentral til 30 millioner, men den vil trolig aldri åpne

- Det er elendig. Jeg har lyst til å sende regningen til staten, sier brannsjefen oppgitt.

Den 26. desember satte regjeringen ned et utvalg som skal se på organiseringen av brann- og redningsetaten i Norge, og blant annet komme med forslag til ny modell for 110-sentralene.

Men bare åtte dager senere varslet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at de vil halvere antall sentraler, blant annet i Telemark og Agder-fylkene.

Reaksjonene er mange, særlig i Skien der en av sentralene DSB ønsker og legge ned, ligger. Der pågår det nemlig bygging av en helt ny alarmsentral, til en prislapp på 30 millioner kroner.

- Det er en overordnet styring til strykkarakter fra statens side, sier brannsjef Guttorm Liebe i Skien til Nettavisen.

- Lyst til å sende regningen til staten
Den 3. januar mottok brannsjefen et rundskriv fra DSB, der de foreslår å legge ned Skien-sentralen.

- Den dagen jeg fikk det rundskrivet, så startet støpearbeidet, forteller han oppgitt.

Liebe sier de bare har fulgt de pålegg som har kommet fra staten.

I forbindelse med det nye nødnettet som skal innføres i hele landet, har staten stilt krav til kommunene om å legge til rette for dette.

- Staten har gitt oss en bestilling, et sett med vilkår for å kunne ta imot alt det nye utstyret som skal være der. Alt utstyret i sentralene skal skiftes ut, og på grunn av kravene var jeg nødt til å planlegge for å bygge - for rekke fristene, sier Liebe.

Nødnettet skal være ferdig utbygd i 2015, men nå er det høyst usikkert hva som skjer med nybygget i Skien.

- Vi bygger i øyeblikket på grunn av avtalemessige forhold. Når man har kommet så langt, lønner det seg ikke bare å fylle igjen byggegropa, sier brannsjefen.

Arbeidet vil derfor fortsette, og skal det stanses, trenger entreprenøren en måneds varsel.

- Ingen er særlig glad i det her, sier Liebe, som er frustrert over DSBs helomvendig i saken.

- Hvem må ta regningen for bygget?

- Jeg har lyst til å sende den til staten, sier han, og legger til at de har tatt saken opp med statlige myndigheter.

- De foregriper det hele
Liebe kan ikke helt forstå beslutningen fra DSB, som kommer før det nedsatte utvalget omtrent har rukket å begynne å se på strukturen.

- Det DSB nå gjør er å foregripe begivenhetenes gang, sier han.

Han reagerer på den manglende sammenhengen mellom ulike prosesser når det gjelder nødnett og nødsentralene.

For i tillegg til å be kommunene legge til rette for det nye nødnettet, pågår det et prøveprosjekt for et felles nødnummer i Norge. Det vil i så fall bety at alle sentralene blir lagt ned.

- Disse to prosjektene er ikke koblet sammen av staten. På den ene siden sier de at vi skal sørge for å kunne ta imot det nye utstyret, og på den andre siden sier staten at vi skal prøve ut en felles nødsentral. Og så plutselig får vi et tredje prosjekt, at de skal fjerne halvparten av 110-sentralene, sier han, og legger til:

- Jeg er ikke fornøyd med den manglende sammenhengen mellom disse prosjektene. Det er elendig, for å si det mildt.

Fra 20 til 11 sentraler
Totalt ønsker DSB å redusere antall 110-sentraler fra 20 til 11. De vil at kommunen som er tilknyttet sentralen i Telemark politidistrikt, lokalisert i Skien, skal tilknyttes 110-sentralen på Vestviken i Drammen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

I Nord-Norge foreslår direktoratet å legge sentralene til Bodø og Tromsø. Trondheim blir eneste sentral i Midt-Norge, mens Bergen og Stavanger får de to sentralene på Vestlandet. På Østlandet ser DSB for seg sentraler på Elverum, samt i Moss, Lillestrøm, Drammen, Asker og Oslo.

De ønsker også en veldig rask prosess, og har gitt kommunene en kort høringsfrist.

- De berørte kommunene i denne omorganiseringsprosessen gis en relativt kort frist til å uttale seg i saken, til 14. februar 2013, fordi omorganiseringen må koordineres med tidsfrister i forbindelse med innføringen av nødnett, står det i et informasjonsbrev som er sendt til kommunene.

Vedtak om omorganisering skal være på plass i slutten av mars.

- Vi har jobbet med dette i mange år, og har prøvd å mane til fornuft i kommunene om at de må slå seg sammen og se på mer større og robuste sentraler. Det var ikke tvil om at den diskusjonen tok fart etter 22. juli 2011, hvor vi så hvor sårbare nødmeldesentralene er, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB til Nettavisen.

- Vi har varslet gjentatte ganger
Rygh Pedersen avviser at de har krevd at det skal bygges et nytt bygg i Skien.

- Det er ikke DSB som har krevd noe som helst. Vi har gitt et sett med spesifikasjoner for å få på plass nødnettet, og så er det selvsagt kommunen som avgjør størrelse og omfang på bygg, sier hun, og legger til:

- DSB har gjentatt ganger gjennom de siste årene varslet at det er behov for større og mer robuste 110-sentraler.

Hun sier samtidig at de ikke er glad for tidspunktet for omorganiseringen i forhold til Skien.

- Men det er mange som har nye sentraler rundt om i landet, som vi håper kan brukes til noe annet, sier Rygh Pedersen.

- Hvorfor tar dere avgjørelsen før det nedsatte utvalget har gjort sin jobb?

- Grunnen er rett og slett nødnettet som skal innfases. Det ville sett rart ut om man bygget ut sentralene, og så begynte å rive ned. Jeg skjønner jo at de gjør alt de kan for å beholde sentralen sin, men vi må se på landet som helhet, sier hun, og samtidig påpeker at utvalget ledes av direktoratet.

DSB vil fremover arrangere dialogmøter med de berørte kommunene.

Mer fra Nettavisen:

Kommentarer til denne saken