Han kan slette gjelden din

Foto: (Nettavisen)

Marcus Kray har hjulpet hundrevis av EU-borgere å slette gjelda si. - Vi har også norske kunder, sier han.

16.08.11 09:19

I flere år har Marcus Kray drevet Insolvenz Agentur som hjelper spesielt tyskere å slå seg konkurs i England. Storbritannia har en langt hyggeligere konkurslovgivning enn Norge og Tyskland, og på grunn av EU må de andre nasjonene akspetere en britisk konkurs.

Det hele startet i 2009 da England adobterte amerikansk konkursrett. I USA anser man en konkurs som en del av det å være gründer. Går du konkurs ønsker USA at du skal tilbake i arbeid så fort som mulig, og det betyr å begynne med blanke ark uten en tyngende gjeld.

Dette er altså i sterk kontrast til europeisk tradisjon. Mens gjelden ofte forfølger deg fra konkursen til graven i Norge, er du i Storbritannia gjeldfri et år etter at du er slått konkurs.

Konkursturisme
Marcus Kray er kjent i England og Tyskland for å motta skatteflyktninger.

- Vi hjelper mellom 100 og 150 personer årlig med å bli gjeldsfrie, sier han. I Tyskland og England er denne «konkurs-turismen» kjent. Folk som ønsker å bli kvitt gjelden må bosette seg i Storbritiannia i minst et halvt år før de kan søke om konkurs. Krays selskap guider disse menneskene gjennom et konkurssystem som er svært annerledes enn det norske.

For mens andre europeere beholder gjelden sin etter at de har gått konkurs, vil man i England kunne bli kvitt den i løpet av et år.

- Jeg kom til England fordi jeg hadde kredittkort-gjeld. Det er ikke min feil at jeg har kommet opp i disse vanskelighetene, sa Klaus Schmidt til Sky News da han kom til England med 150.000 pund i gjeld i 2009.

- Når du bør slå deg konkurs
The Guardian hadde i februar en artikkel på irske Niall som lånte 500.000 pund og investerte i boligmarkedet mellom 2004 og 2006. Etter boligkrakket ble drømmen om rikdom snudd til ruin.

- Personlig konkurs var helt uhørt for 10 år siden. Nå snakker alle om det fra politikere til høytstående embedsmenn, investorer, doktorer og advokater, sier Jim Stafford i byrået Friel Stafford som hjelper irer å gå konkurs.

Overfor avisen lister opp tre ulike senarier som tilsier at du bør gå konkurs:

Her er det rettslige grunnlaget

- Konklusjonen til Marcus Kray er riktig men grunnlaget er etter min mening feil, sier redaktør Ole Andreas Thrana i Jussportalen. Han er sisteårs jusstudent ved Universitetet i Oslo, og har siden Nettavisen var i kontakt med ham i juni, undersøkt om engelsk konkurslovgivning må anerkjennes i Norge. I arbeidet har han studert utenlandsk og norsk lov, samt vært i kontakt med blant andre professorene Jo Hov og Erik Røsæg.

Thrana redegjør for den rettslige siden av spørsmålet i en egen artikkel på Jussportalen.no. Les saken her.

Kray viser til nordiske konkurskonvensjonen og overenskomsten mellom Norge og Storbritannia når han sier at Norge anerkjenner britisk konkurslovgivning. Thrana mener derimot at det er Luganokonvensjonen som forplikter Norge.

I artikkelen skriver Thrana blant annet: «Norge er tilsluttet Luganokonvensjonen som regulerer «saker om internasjonale rettsforhold», herunder spørsmål om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer, mellom EFTA-landene og EU. Mellom EUs medlemstater gjelder Brusselkonvensjonen som tekstmessig er lik Luganokonvensjonen. Luganokonvensjonen av 2007 trådte i kraft fra 1. januar 2010, og er i sin helhet gjort til norsk lov, jf. tvisteloven §4-8. I motsetning til de tidligere Luganokonvensjonene, så er det presisert at konvensjonen gjenspeiler EU-domstolens stilling som øverste domstol i forhold til tolkingen av Brusselkonvensjon og Luganokonvensjonen av 2007. Dette betyr at EU-domstolen har enekompetanse til å tolke Luganokonvensjonens materiell innhold.»

.

 • En kreditor er hevngjerrig og ikke vil komme til en
  anstendig avtale.
 • Du forventer å motta en
  større arv. - Du kan da reise
  til England og komme tilbake etter 12 måneder. Arven vil fremdeles være der.
 • Hvis du har en stor pensjon.
  Du får beholde pensjonen når
  boet tar alt du eier og delere
  det ut til kreditorene i den britiske konkursen.

- Klienter i Norge
- Ja, vi har klienter fra Norge fordi Norge anerkjenner britisk konkurslovgivning, sier Kray til Nettavisen.

Han viser til Overenskomst mellem Norge og Storbritannia angående den civile rettergang (klikk og les avtalen) og Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om konkurs (klikk og les avtalen).

- Hvis en klient åpner konkursforhandling i Storbritannia så betyr det at hele konkursen behandles under UK-lov, og alle kreditorer må forholde seg til boet i Storbritannia og ikke i Norge. Hvis klienten får en sletting av gjelden vil han være gjeldsfri også i Norge, sier Kray.

Han mener at Norge har inngått avtaler som binder landet til å anerkjenne en britisk konkurs på samme måte som Tyskland og andre land i EU.

Nettavisen har skrevet en rekke artikler som setter søkelyset på gjeldsproblemer. Vi har samlet artiklene her på Facebook-siden Kampen mot offentlig gjeldshelvete. Har du tips i disse sakene kan du sende epost her.Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.