I oktober opplevde Oslo en helg med blind vold utført av ungdom og unge voksne. Tidligere har Nettavisen skrevet om gjenger med mindreårige som har overfalt og ranet tilfeldige i Oslo.

Les: Sju unge i retten for ran, vold og trusler
Les også: Ungdomsgjeng må svare for flere ran

Alnaskolen på Furuset bekjemper ungdomskriminalitet ved å fange opp potensielle ledere på gata, og snu dem til å bli positive veivisere, før de leder unge mennesker til å drive blind vold i Oslo. Her mener de at forebygging er veien å gå for å minske volden.

- De som følger gjenglederne ville ikke ha gjort noe kriminelt hvis vi hadde fanget opp gjenglederne tidligere, sier Mohamed Zayadi (20).

Han er én av mange ungdommer med lederpotensiale, som har blitt fanget opp av Alnaskolen. I 11 år har Alnaskolen i regi av Furuset IF utdannet unge ledere med støtte fra Oslo kommune.

- Lederferdigheter for å være gjengleder

Tidligere i år fikk Alnaskolen oppmerksomhet fordi tidligere B-gjengen leder Ghulam Abbas tok farvel til gangsterlivet og begynte å jobbe med prosjekter gjennom skolen.

Les også: B-gjengsjefen: – Nå er det over

- Det skal litt lederferdigheter til for å være gjengleder. Å lede en gjeng er som å lede en liten bedrift. Vi ønsker å utnytte de egenskapene til noe positivt, sier daglig leder Rune Gjelberg i Alnaskolen.

For Mohamed Zayadi ble Alnaskolen starten på heltidsarbeid med barn og ungdom. I dag jobber han også på den kommunale fritidsklubben og ungdomskolen. Zayadi er opptatt av å gi ungdommene tro på seg selv, og å se enkeltindividet, før de kriminelle gjenglederne gjør det.

- Kan gønne på

Ifølge politiets rapport om barne- og ungdomskriminalitet i Oslo, basert på 2018-tall, er tre prosent av barn og unge i Oslo registrert for kriminelle forhold. Totalt gikk antall unge lovbrytere ned fra 1.483 til 1.337 fra 2017 til 2018. Av disse er 1.010 gutter og 327 jenter.

Ifølge rapporten sto 182 såkalte «gjengangere» bak nesten halvparten av kriminaliteten.

Hverken Zayadi eller Gjelberg liker stemplingen «gjenganger» og «gjengleder».

Med merkelappen «gjengleder» eller «gjengmedlem» kommer ofte en selvpålagt forpliktelse om kriminell adferd. Det samme gjelder å bli stemplet som såkalt «gjenganger» hos politiet.

- Problemet er at når ungdom først blir stemplet, så opplever de liksom at det er for sent. At de bare kan gønne på, for da er de uansett stemplet, sier Gjelberg.

- Aldri gi opp

Politiet i Oslo definerer en gjenganger som en ungdom som er registrert med fire eller flere straffbare forhold i løpet av et kalenderår.

- Jeg tror ikke ungdommer er mer kriminelle i dag enn før, men systemet fanger dem opp på en annen måte, sier han og påpeker at det er godt mulig for en ungdom å bli oppført med fire kriminelle forhold etter en enkelt pågripelse, og dermed bli en såkalt «gjenganger» etter ett enkelt møte med politiet.

- Så hva skal man gjøre med de unge menneskene som har en rekke kriminelle forhold på seg?

- Man skal aldri gi opp. Vi kan ikke gi opp ungdom som ikke har fylt 18 år engang. Man må gi dem forbilder, og fortelle dem at det er bedre bruke kunnskapen sin på noe bedre, og ha troen på dem, sier Zayadi.