Gå til sidens hovedinnhold

Han satt på blålyset i tre år

Tre år har Toll- og avgiftsdirektoratet brukt på å utrede om Tollvesenet bør få blålys på bilene. - Nå er vi snart ferdig, lover direktøren.

I flere år har norske tollere bedt om blålys og utrykningsmuligheter for å kunne gjennomføre jobben på grensa.

I dag blir de tatt for å være landeveisrøvere når de skal stoppe bilister for kontroll, og hvis noen stikker av fra tollerne har de få muligheter til å følge etter.

Les egen sak: - De tror vi er landeveisrøvere
Les også: Stikker du av, kan de ikke følge etter deg

Så tidlig som i november 2006 etterlyste stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker fortgang i saken.

En arbeidsgruppe i Tollvesenet hadde ni måneder tidligere lagt fram en arbeidsrapport som konkluderte med at etaten har behov for å kunne fravike vegtrafikklovens bestemmelser i visse situasjoner, og at tollerne har behov for utstyr som kan gi tydelig varsel til kontrollobjekter og andre medtrafikanter, og som kan identifisere dem i en kontrollsituasjon.

Da Aspaker etterlyste saken var den til behandling i Finansdepartementet. Hun ble sjokkert da Nettavisen denne uken kunne fortelle at fint lite hadde bedret seg for tollerne på de fem årene.

Les egen sak: - Jeg blir deprimert

Da Nettavisen spurte Toll- og avgiftsdirektoratet tidligere denne uken hvor spørsmålet om blålys og utrykningsmuligheter lå, sa avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen i Kontrollavdelingen at de ikke hadde en konkret slik sak til behandling.

Venter på direktoratet
Nettavisen tok derfor kontakt med Finansdepartementet for å høre hvor denne saken hadde havnet. Statssekretær Roger Schjerva svarte følgende:

- I 2006 sendte Toll- og avgiftsdirektoratet et brev til Finansdepartementet hvor de tok opp spørsmålet om utrykningsstatus for etatens tjenestebiler. I svaret pekte departementet på at det ville være nødvendig med en bredere utredning før departementet kunne ta stilling til saken. Det ble i tillegg pekt på at erfaring med andre tiltak som for eksempel uniformeringen av tjenestebiler, skilting og varselutstyr ved tollkontroller og mulighet til å fravike vegtrafikkloven på enkelte områder burde bli vurdert før direktoratet arbeidet videre med spørsmål om utrykningsstatus. Dette utredningsarbeidet pågår fremdeles i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Leverte materiale i 2007
I hele 2007 registrerte Tollregion Øst Norge enkelthendelser hvor det var nødvendig, eller ville vært nødvendig, å bryte vegtrafikklovens bestemmelser for å kunne utføre jobben. I slutten av 2007 ble materialet oversendt Toll- og avgiftsdirektoratet for videre utredning.

«Vi i Tollregion Øst-Norge er meget spente og ivrige på utfallet! Det er på høy tid at denne saken kommer lenger enn til skrivebordet!» skrev leder og nestleder John Søberg og Raymond Heiden i Tollregion Øst Norge om saken i Norsk Tollblad i 2008 (side 20 og 21).

Men det er nettopp på skrivebordet saken har ligget siden 2008.

- Ikke ligget i skuffen
- Det er jeg i Toll- og avgiftsdirektoratet som har ansvar for arbeidet og så snart vi har det klart så vil vi få fremmet saken for Finansdepartementet, sier Kloster-Jensen til Nettavisen etter å ha blitt konfrontert med de nye opplysningene.

- Hvorfor har det tatt så lang tid? Har saken ligget i skrivebordsskuffen din?

- Nei det har den ikke gjort. Det har tatt lang tid å jobbe med denne saken. Det er en kompleks sak, og vi har brukt tiden, sier Kloster-Jensen.

Kloster-Jensen sier at utredningen som skal sendes til departementet ikke bare gjelder bruk av blålys og muligheter for utrykning, men også andre mulige virkemidler som tollvesenet eventuelt kan benytte.

Snart ferdig
- Man kan for eksempel få mulighet til å fravike veitrafikkloven på ulike nivåer uten at man får full utrykningsmulighet med blålys på taket. Det å kunne krysse sperrelinjer og det å kunne parkere ulovlig er også temaer, sier Kloster-Jensen.

- Men når tollerne i Østfold i dag må stoppe folk med lommelykt så er det blålys de ber om.

- Ja, det er klart at bruk av blålys er en viktig del av utredningen, sier Kloster-Jensen.

- Når er det utredningen vil være klar?

- Så raskt vi klarer å bli ferdig?

- Raskt er relativt. Snakker du da om en uke, en måned eller et år?

- Vi snakker mer om en måned enn et år, sier Kloster-Jensen.

Lenge igjen
Når saken en gang blir sendt over til Finansdepartementet vil den også der få en lang og omfattende saksbehandling.

- Det er en kompleks sak som krever en grundig utredning og et bedre grunnlag for beslutning enn vi hittil har hatt. Når vi har mottatt utredningen fra Toll- og avgiftsdirektoratet, vil Finansdepartementet vurdere mulige løsninger. I dette arbeidet vil det være nødvendig med god kontakt med Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet, sier statssekretær Schjerva.

Kommentarer til denne saken