I nærmere et og et halvt år tok håndverkeren kontroll over sin kundes økonomi, og svindlet ham for over sju millioner kroner, slår dommen i Oslo tingrett fast.

«Tiltalte xx har kynisk manipulert en eldre og svekket person, og tømt fornærmede for midler ( ...) Det manglet ikke på bekymringer underveis, bl.a. fra fornærmedes bank. Tiltaltes forsett har vært sterkt, fast og vedvarende over lang tid, og han gikk så langt som å engasjere advokater på vegne av seg selv og fornærmede for å kunne fortsette bedrageriet. Advokatene ble forledet til å gi usanne opplysninger til banken, og til å fremlegge forfalsket dokumentasjon» skriver Oslo tingrett i dommen, der mannen ble dømt til fengsel i to år og åtte måneder. Straffen er en tilleggsstraff, til en annen svindeldom.

29-åringen selv, forklarte i Oslo tingrett at han hadde som intensjon å hjelpe mannen, men at det etter november 2018 utviklet seg til at han svindlet mannen. Dette har han ikke blitt trodd på. Oslo tingrett mener at mannen helt fra august 2017 hadde som intensjon å svindle ham.

- Han har tatt betenkningstid. Nå skal dommen gjennomgås og vurderes med tanke på om den skal ankes, sier advokat Espen Wangberg, som forsvarer 29-åringen.

- Han er naturlig nok skuffet over at retten legger til grunn at han har hatt uærlig hensikt med tanke på prosjektet fra begynnelsen av. Utover dette er det ikke ytterligere kommentarer, sier Wangberg til Nettavisen.

Mener han renoverte for å svindle

Den 29 år gamle mannen fra Sandefjord drev et enkeltmannsforetak som drev oppussingsarbeid av ulik art. Sommeren 2017 reiste han til Oslo for å finne nye kunder blant boligeierne der.

I en av Oslos forsteder kom han i kontakt med en mann i 70-årene som bodde i et stort hus han hadde arvet av foreldrene. Denne mannen var psykisk syk. På dette tidspunktet bodde han alene i huset og beveget seg i nærmiljøet, men forlot aldri Oslo. Fordi han ikke kunne ta vare på verken seg selv eller huset, hadde boligen forfalt og trengte oppussing, men mannen var altså ikke i stand til å styre økonomien i en oppussing av huset. I dag bor han på institusjon der han får hjelp og omsorg.

«Selv om han den gang var i stand til å svare på spørsmål og føre en samtale, måtte enhver – også tiltalte xx – se og forstå at (offeret) i liten grad tok vare på seg selv, langt mindre hadde kapasitet til å forstå, organisere og holde kontroll på et stort renoveringsprosjekt» står det i dommen.

29-åringen tok kontroll over mannens økonomi. Ifølge dommen fra Oslo tingrett, tok han over sju millioner fra mannen. Han pusset opp huset for cirka 500.000 kroner. Tingretten mener at renoveringsprosjektets hovedformål var å svindle den fornærmede, og ikke pusse opp huset. Dette var 29-åringen altså uenig i. Han mener at det svindlerske forsettet kom etter hvert. Pengene han svindlet til seg, godt over sju millioner kroner, er borte.

Ekspert slår alarm om ny svindeltrend: – Umulig å sikre seg mot det

Advokat med uriktig forklaring

Huseieren i 70-årene og den 29 år gamle håndverkeren inngikk i august 2017 en avtale om oppussing for 360.000 kroner pluss materialer. «I den første kontrakten var det ingen spesifisering av oppdraget, og det var ikke skrevet noe om når oppdraget skulle være ferdig. Kontrakten fremstår etter rettens syn uvanlig, særlig sett i lys av overføringene fra fornærmede til tiltalte som altså startet nærmest umiddelbart ved kontraktsinngåelse» skriver Oslo tingrett.

Fra dag én startet pengeoverføringene fra huseieren til håndverkeren. Totalt, fra 31. august til 14. september 2017 ble det overført cirka 2,3 millioner kroner gjennom kjøp av bankremisser.

Samtidig ble det inngått nye kontrakter for arbeid som skulle utføres. Først en kontrakt med en fastpris på 1,2 millioner kroner. Ingen av partene kunne legge denne kontrakten fram for retten, men et familiemedlem til fornærmede forklarte at en slik kontrakt hadde blitt sett i fornærmedes stue. Den hadde også blitt omtalt i en e-post mellom 29-åringen og et familiemedlem av fornærmede. Tingretten mener derfor at den var reell.

I slutten av september 2017 ble det inngått ytterligere en kontrakt. Den hadde en fastpris på kr 3,2 millioner. Den ble fremlagt for retten. I denne kontrakten var arbeidene til en viss grad spesifisert, og jobben skulle være ferdig i mai 2018.

DNB stilte spørsmål ved de 2,3 millionene som ble overført fra huseieren til håndverkeren. Da engasjerte håndverkeren advokat Terje Grønn, som skrev til DNB at overføringene var forskuddsbetaling som skulle dekke nødvendige innkjøp.

«På det tidspunktet tiltalte engasjerte advokat Grønn hadde han fått overført flere millioner kroner som ikke ble brukt på prosjektet, og det er ingen tvil om at redegjørelsen til DNB var bevisst uriktig» skriver Oslo tingrett. Grønn sier til Nettavisen at han hadde et kort oppdrag for xx, og at han i brevet skrev «etter opplysninger fra xx meddeles følgende». - Jeg ga dermed klart uttrykk for at dette var opplysninger fra klienten, sier Grønn til Nettavisen. Han var ukjent med hvordan saken hadde utartet seg videre.

- Pengene rant ut av kontoen

«Pengene fortsatte i tillegg å renne ut fra (fornærmedes) konti gjennom giroer, kontantuttak og varekjøp gjort av xx med (fornærmedes) bankkort».

Politiets gjennomgang av offerets bankkonti, viser at 29-åringen fra august 2017 til desember 2018 tok ut i overkant av 3,2 millioner kroner på kortet i ulike minibanker. Han kjøpte varer for cirka 480.000 kroner i ulike butikker. I en spillbutikk i Vestfossen sørøst for Drammen, brukte han 840.000 kroner.

De store uttakene har politiet knyttet til høyt forbruk hos den domfelte 29-åringen. Blant annet brukte han 55.000 kroner på Louis Vuitton vinteren 2018, og 78.000 kroner på Bjerke travbane i samme periode.

I perioden september til desember 2018, ble det totalt overført over 2,1 millioner kroner fra huseieren til ulike venner og bekjente av håndverkeren. «Alle disse overføringene knyttes uomtvistet til xx, og er slik retten forstår det betaling av gjeld og/eller et resultat av at xx selv lånte ut penger til venner og bekjente» står det i dommen.

For å skaffe til veie pengene, hjalp 29-åringen sin kunde med å ta opp til sammen fire lån i ulike banker på totalt 2,975 millioner kroner. Dette ved at han hadde kontroll på mannens bankID. Dermed kunne han identifisere seg selv som den eldre mannen i ulike banker, og ta opp lån.

Les også: Raser mot politikernes valgvaker: – Fremstår som et stort «fuck you»

Ny advokat med feilinformasjon

De uvanlig mange og høye transaksjonene, skapte igjen mistanke i DNB. Nå sperret banken offerets konti. Denne gangen gikk håndverkeren til advokat Stian Mæland. Han trengte hjelp til å få hevet sperringene, slik at han kunne fortsette å svindle den eldre mannen.

Mæland sendte et brev til DNB, med en forklaring på hvorfor den eldre mannen hadde så høyt pengeforbruk.

Oslo tingrett skriver: «Brevet er oppsiktsvekkende, åpenbart kommet i stand etter påtrykk fra xx, og er full av informasjon som beviselig er direkte falsk». Om penger brukt på spillbutikken på Vestfossen og en bingohall i Sandefjord, skriver tingretten: «Informasjonen om (offeret) som aktiv kunde disse stedene ble bekreftet gjennom forfalskede dokumenter/bekreftelser fra ansatte, innhentet av tiltalte xx. Som forklaring på på vegne av den eldre mannen». I brevet hevdes det også at det var den eldre mannen som hadde besøkt Louis Vuitton vinteren 2018 og kjøpt gave til sin eks-kjæreste.


Advokat Mæland vitnet i Oslo tingrett, og forklarte at oppdraget for den eldre mannen hadde vært «et mareritt», og at han hadde stusset over at den eldre herren hadde bistand av en ung mann. Mæland fortalte også at da de hadde gått gjennom opplysningene i brevet sammen med den eldre mannen, og at han hadde han bekreftet disse ved enten å svare «ja» eller nikke med hodet.

- Mannen satt på mitt kontor og sa han ikke fikk penger til mat og strøm engang. Det var mitt formål og tanke bak å bistå ham, sier advokat Stian Mæland til Nettavisen.

Etter et møte med en utreder i DNB, forsto imidlertid Mæland at den eldre mannen ble brukt av 29-åringen. Etter dette møtet i slutten av oktober 2018, brøt han kontakten med håndverkeren, og ba ham la den eldre mannen være i fred. Han ga også beskjed om at 29-åringen måtte regne med et etterspill.

- Etter møtet med DNB så ble 29-åringen bedt om å finne seg en forsvarer og holde seg unna (den eldre mannen). Sistnevnte ble bedt av meg om å anmelde den unge mannen og holde seg unna ham. Jeg ba også (den eldre mannens) familie, som kontaktet meg, om å passe på, sier Mæland.

Etter dette, avsluttet den eldre mannen sitt kundeforhold med DNB, og opprettet istedenfor et kundeforhold i Sparebanken Øst. Gjennom disse kontiene, fortsatte han å tappe sin kunde for verdier. Nå hadde imidlertid varslene gått, og i desember ble det endelig stopp på det økonomiske overgrepet. Oslo tingrett mener at den totale summen som 29-åringen tok fra den eldre mannen, er cirka 7,85 millioner kroner. Mannen har imidlertid utført arbeid på huset.

29-åringen er dømt til å betale nærmere 7,6 millioner kroner til sitt offer.

Svindlet ektepar sammen med broren

Fengselsstraffen på to år og åtte måneder i Oslo tingrett, er en tilleggsdom med en dom i Vestfold tingrett i august 2021. Mannen ble der dømt til 15 måneder fengsel for å ha svindlet et eldre ektepar i Tønsberg for 860.000 kroner. I den saken ble han dømt sammen med sin bror, som også er dømt flere ganger tidligere for svindel.

Denne svindelen skjedde i november/desember 2019, altså et år etter at han hadde svindlet mannen i Oslo. Ektemannen i Tønsberg var imidlertid svært oppegående og hadde ført detaljerte notater for oppussingsprosjektet som 29-åringen og broren hadde gjort på huset.

Tønsberg tingrett konkluderte med at arbeidene var svært overpriset, og at de også hadde vært til dels unødvendige. Brødrene hadde feilinformert om at det var skader på huset. Deretter hadde de tatt seg svært godt betalt for å utbedre «skadene».

29-åringen er også dømt flere ganger tidligere, for blant annet vold, skadeverk og skatteunndragelser.