Kommisjonens foreløpige analyse er at ingen enkelt handling eller hendelse ledet til fregattulykken. Den skyldes flere faktorer og omstendigheter, framgår det av den foreløpige rapporten om kollisjonen.

En av faktorene var misforståelsen som oppsto på broen på fregatten, da de oppdaget lysene fra tankskipet.

– Tankskipet lå først til kai. Fordi tankskipet forberedte avgang, var det vanskelig å skille mellom lyset fra skipet og terminalen. I tillegg var det ingen bevegelse. Dette har bidratt til at besetningen på fregatten tidlig fikk inntrykk av at lyset tilhørte et stasjonært objekt, sa fagleder Ingvild Ytrehus ved Statens Havarikommisjon.

Misforståelse

– Etter vaktskiftet på broen på Helge Ingstad, cirka seks minutter før kollisjonen, var det denne situasjonsforståelsen som lå til grunn, forklarte Ytrehus.

Dekkslyset på tankskipet ble stående på, også under sammenstøtet, ifølge kommisjonen.

– Tankskipets bruk av dekkslys, førte til at besetningen på Helge Ingstad ikke så navigasjonslanternene på Sola TS, sa Ytrehus.

Trodde de kommuniserte med andre

Da fregatten ble kalt opp over kommunikasjonssambandet, meldte de at de ikke kunne svinge styrbord, basert på misforståelsen om at lysene var stasjonære.

– De trodde dessuten at de kommuniserte med et av de tre nordgående fartøyene som de fulgte på radaren. Det var først like etter dette at besetningen på KNM Helge Ingstad ble klar over at de var på kollisjonskurs, og det var da ikke mulig å unngå kollisjonen, heter det i den foreløpige rapporten.

Like før ulykken slo tankskipet «full bakk», mens fregatten i siste liten prøvde på en unnamanøver.

– Uforståelig

Havarikommisjonen understreker at rapporten de har lagt fram, er foreløpig, og at oppfattelsen av hendelsesforløpet kan endre seg etter hvert som flere detaljer kommer på plass. Undersøkelsene kommer til å fortsette for fullt i tiden framover.

– Ulykken i Øygarden er for mange helt uforståelig og har reist mange spørsmål om hvordan dette i det hele tatt kunne skje, sier direktør William J. Bertheussen i Havarikommisjonen.

Fakta om fregattulykken:

* Klokken 3.30 natt til 8. november legger tankskipet Sola fra kai ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland, fullastet med 60.000 tonn råolje. Sola blir hjulpet ut av både los og eskortebåt, og beveger seg nordover i en hastighet på om lag 6 knop.

* Klokken 4.03 kolliderer det 250 meter lange tankskipet med fregatten KNM Helge Ingstad, som er på vei sørover etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag.

* Marinefartøyet påføres en stor flenge i skroget, og det renner mer vann inn enn hva lensepumpene greier å få ut. Fregatten mister styring etter kollisjonen og får hjelp av flere slepebåter med å dyttes i land for å forhindre totalt havari.

* Der blir fartøyet liggende på 5 meters dyp med kraftig slagside, og det jobbes kontinuerlig med å holde det over vann. Etter hvert boltes fregatten fast til fjellet for å holde den på plass.

* Politiet oppretter en sikkerhetssone og holder vakt ved havaristen.

* Besetningen på 137 personer ble evakuert fra fregatten, og åtte personer ble lettere skadd i sammenstøtet. To av dem ble sendt til Haukeland universitetssjukehus og de seks andre til legevakten. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader og besetningen på 23 personer kom uskadd fra hendelsen.

* Fregatthavariet skapte store ringvirkninger for olje- og gassproduksjonen. Equinor valgte å stenge ned driften på Stureterminalen og Kollsnesanlegget, noe som førte til at fem oljefelt i Nordsjøen ikke kunne levere til landanleggene. Produksjonen ble stengt fram til ut på ettermiddagen samme dag.

* En lydlogg VG har fått tilgang til, ble offentliggjort 11. november. Loggen viser at det ble opprettet kontakt mellom skipene ett minutt før det smalt. Tankskipet ber fregatten gjentatte ganger om å dreie kursen mot styrbord for å avverge kollisjon.

* Natt til 13. november røk flere vaiere som holdt fregatten på plass. Fregatten sank, og senere samme dag var bare radartårnet og litt av akterenden synlig.

* 28. november ble bergingen av Helge Ingstad stoppet på grunn av uvær. Det er usikkert når bergingen vil fortsette.

* 29. november legger Statens havarikommisjon for transport fram en foreløpig rapport om ulykken.