Gå til sidens hovedinnhold

- Har bommet med Vågå-tiltalen

Med relativt enkle grep kunne påtalemyndigheten sikret at Rune Øygard ble suspendert fra ordførervervet.

- Ja, de har bommet i utformingen av tiltalen, sier professor i strafferett og straffeprosess, Alf Petter Høgberg, ved Universitetet i Oslo til Nettavisen.

Rune Øygard nekter foreløpig å trekke seg som ordfører i Vågå til tross for bevisføringen i Sør-Gudbrandsdal tingrett, som viser at han i beste fall har hatt et utidig forhold til en mindreårig jente.

Øygarden er siktet for seksuelle overgrep mot jenta. Hvis han i tillegg hadde blitt siktet for langt mindre alvorlige forhold, ville kommunestyret i Vågå kunne brukt Kommuneloven til å suspendere ham - og det før tiltalen ble tatt ut.

Professor Høgberg mener at påtalemyndigheten burde ha sikret at det offentlige ble en fornærmet part i Vågå-saken i tillegg til jenta, slik at man kunne gitt kommunestyret i Vågå mulighet til å bruke Kommuneloven til å suspendere ordføreren etter at tiltalen ble tatt ut.

Kommuneloven paragraf 15

3. Dersom det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt for et straffbart forhold som nevnt i straffeloven kapittel 10, 11, 24, 25, 26, 33 eller 40, og forholdet ifølge siktelsen eller tiltalen knytter seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen, kan kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å suspendere vedkommende fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort.

Nettavisens ansvarlige redaktør, Gunnar Stavrum, skrev mandag at påtalemyndigheten kunne ha tiltalt Øygard for forhold som hadde vært lette å bevise, og som hadde gjort det offentlige i stand til å suspendere Øygard etter Kommunelovens paragraf 15 (ekstern lenke).

Det Øygard er tiltalt for, faller ikke inn under Kommunelovens paragraf 15. Det gjør derimot straffelovens paragraf 325. Den omfatter et langt mildere lovbrudd enn det Øygard er tiltalt for. Etter denne paragrafen kunne kommunestyret ha suspendert ham hvis han var siktet eller tiltalt for å ha vist «utilbørlig opptreden» i tjenesten eller utvist forhold utenfor tjenesten som «gjør ham uverdig til eller virker nedbrytende på den for stillingen fornødne tillit eller aktelse».

Straffelovens paragrafer 195, 196, 201 og 325

Straffeloven § 195.Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 3 år.

Straffeloven § 196:Den som har seksuell omgang med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år.

Straffeloven § 201:Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd
(c) i nærvær av eller overfor barn under 16 år,
straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

Atferd som nevnt i første ledd bokstav b og c anses forøvet overfor noen også når den er forøvet gjennom bruk av telefon, Internett eller annen elektronisk kommunikasjon.

Straffeloven § 325.Med Bøder straffes den Embeds- eller Bestillingsmand, der
1. viser grov Uforstand i Tjenesten, eller
2. foretager nogen Handling, der paa Grund af hans Stilling er ham forbudt, eller
3. under Udførelse af offentlig Tjeneste gjør sig skyldig i utilbørlig Optræden mod nogen, eller
4. i Anledning af Tjenesten gjør sig skyldig i utilbørlig Optræden mod foresatte eller underordnede, eller
5. udenfor Tjenesten udviser et Forhold, som gjør ham uværdig til eller virker nedbrydende paa den for Stillingen fornødne Tillid eller Agtelse,

Kan ikke endre tiltalen
Nå når tiltalen er tatt ut, er det altså for sent. I Sør-Gudbrandsdal tingrett er det ikke noe tema om Øygard har misbrukt sin stilling, eller ikke handlet i tråd med sitt verv.

Temaet i retten er ene og alene om ordføreren har forgrepet seg på jenta etter Straffelovens paragraf 195 og 196.

- Klassisk lære er at man ikke skal omsubsumere fra privat til offentlig interesse i en sak. I denne saken står vi overfor en fornærmet som er en privat person og ikke en offentlig, sier professor Høgberg.

Dermed vil Øygard gå fri av alle mulige lovbrudd som gir kommunestyret muligheten til å bruke Kommuneloven til å bli kvitt ham.

Hvis han går fri av paragrafene 195 eller 196 kan domstolen heller ikke dømme Øygard for den dokumenterte sexchattingen Øygard har hatt med den mindreårige jenta på Skype. Denne chattingen omfattes av Straffelovens paragraf 201, men så lenge det ikke er nevnt i tiltalen kan Øygard heller ikke straffes for det.

- Når påtalemyndigheten ikke har tatt med noe av dette i tiltalen kan man heller ikke dømmes for det. Dette er nok en feil av påtalemyndigheten, sier Høgberg.

Høgberg sier at domstolen kunne ha dømt Øygard for Skype-chattingen selv om han ikke var tiltalt for dette. Kriteriet er at denne chattingen var nevnt i tiltalen. Det er den ikke.

Fornærmet det offentlige
I tingretten har det blitt dokumentert at jenta og Øygard sexchattet på internett, og at han etter dette bestilte rom med dobbeltseng på Farris Bad i Larvik. Jenta har forklart seg om minst 50 seksuelle overgrep på ulike hoteller og hytter i Norge fra hun var 13 til hun var 15 år - blant annet på Farris Bad i Larvik. Øygard nekter for at det skjedde noe seksuelt mens de sov på samme rom.

Noen av disse overnattingene har skjedd på tjenestereiser som har vist seg å ikke ha vært jobbrelatert.

Høgberg mener at Øygard dermed kan ha sveket det offentlige uavhengig av om han har forgrepet seg på jenta. Professoren mener derfor at det offentlige kunne ha blitt trukket inn som fornærmet i straffesaken.

- Det kunne påtalemyndigheten antakelig ha gjort, for påtalemyndigheten mener at Øygard har tatt med jenta på angivelige tjenestereiser som, når man ettergår dem i sømmene, viser seg ikke å ha være tjenestereiser, men turer for å kunne sove på samme rom som jenta, sier Høgberg.

- Kan ikke støvsuge loven
Høgberg gjør det likevel klart at påtalemyndigheten ikke kan «støvsuge loven» for alle paragrafer man mener en tiltalt person har forbrutt seg på, og at det alltid vil være en påtalemessig vurdering hvordan man legger opp en straffesak.

I Vågå-saken er det brudd på Straffelovens paragrafer 195 og 196 som er de desidert mest alvorlige. Sammenlignet med disse ville straffelovens paragraf 325 knapt gitt utslag i en straffeutmåling - hvis Rune Øygard blir dømt.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter