Gå til sidens hovedinnhold

Har dere noe å tilby oss?

Her om dagen stoppet en ungdom meg og sa: «Jan, i dag har jeg blitt tilbudt å tjene 20.000 på å selge og gjemme narkotika. Jeg greidde å si nei, men jeg har ikke jobb».

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

«Husk på hvor mange unge som har droppet ut av skolen og er blakke, som kan bli fristet. Vi har ikke noe å gjøre, og vi har ingen muligheter. Jeg har søkt på massevis av jobber, men har ikke sjans. Har dere noe å tilby oss?»

Ofte har jeg snakket med forebyggende politi, miljøarbeidere og utekontakter i bydelene som sier det samme: Hvis vi hadde hatt noe å tilby de unge som henger rundt - som at du kan møte opp der og der i morgen - kunne situasjonen vært helt annerledes.

Les også: Vi trenger en dedikert gjeng-enhet

Et bedre svar

Jeg skulle ønske vi hadde et bedre svar til ungdommene og forebyggerne. Derfor har Trygve Slagsvold Vedum og jeg sammen med flere lagt fram et forslag i Stortinget om å styrke områdesatsingene i Groruddalen, Oslo Sør, Indre øst, Drammen, Bergen, Trondheim, Stavanger og føye til Gulset i Skien og Lørenskog på Romerike.

Vi vil rette satsingene inn mot å få unge som dropper ut av skolen inn i praktiske tiltak og jobber fra dag én - eller snarest mulig.

Det er et stort behov. For i noen av de utsatte områdene er det opptil 47 prosent i gjennomsnitt for gutter og jenter som har droppet ut av skolen for godt - og som går uten noe å gjøre (Statistikkbanken, Oslo kommune).

Jentene fullfører mest, så for gutta kan det ligge på 50-60 prosent.

Her kan du lese flere innlegg av Jan Bøhler.

Alternativene er borte

I dag er situasjonen for disse ungdommene vanskeligere enn noensinne. Mens det tidligere var mulig å dra til sjøs eller få seg andre jobber som ikke krevde utdanning, fins det nesten ingenting i dag.

Dessuten avskaffet den borgerlige regjeringen fra januar 2016 muligheten for å få tiltaksplass for unge mellom 16-18 år. Begrunnelsen var regjeringens absolutte holdning til at alle skal fullføre videregående og få studiekvalifisering. Men for de opptil 47 prosent i noen områder som ennå ikke har fullført skolen når de er 29 år, er dette dessverre helt urealistisk.

Et annet tiltak som kunne hjelpe disse unge er ordningen med praksisbrev. Det går ut på at skoletrøtte elever kan være tre år på en arbeidsplass og slippe å sitte på skolebenken.

I juni 2016 ble det lovfestet at alle fylker skulle opprette et slikt tilbud. Men ifølge et svar fra Stortingets utredningsseksjon i september 2020 er det kun opprettet 45 plasser i fire fylker.

Det er også bare et lite antall i Oslo hvor det kunne trenges flere hundre bare i Groruddalen.

Regjeringen har ikke fulgt opp, og behandler nå et forslag om å fjerne hele praksisbrev-ordningen.

Les også: Det finnes få politikere som deg, Jan Bøhler

Bare feriejobb holder ikke

Resultatet er at den største utfordringen vi har i de utsatte områdene, er utenforskap blant unge. I dag kan de gå i månedsvis uten å høre noe fra bydel eller kommune, og de har uansett ikke noe å tilby dem.

Det eneste noen har fått er feriejobb i tre uker. Det er veldig bra. Men disse trenger noe å gjøre hele året.

I regjeringens forslag til områdesatsinger i 2021 er det kun satt av totalt 13 millioner til en generell pott de kaller sosiale tjenester, kvalifisering til arbeid og entreprenørskap.

Vi vil foreslå 68 millioner til konkrete tiltak for å skaffe jobber til unge drop outs fra dag én i vårt alternative statsbudsjett.

Les også: - Oslo Arbeiderparti ligner stadig mer en sekt

De sju punktene i forslaget vårt:

  • Det skal skje en klarere målretting av områdesatsingene mot utenforskap blant barn og unge - og å skaffe praktiske jobber fra dag én, eller snarest mulig - for de som dropper ut av skolen.
  • Områdesatsingene utvides til å gjelde flere områder i landet hvor det er behov for innsats mot utenforskap blant unge, herunder Lørenskog og andre deler av Romerike og Skien/Grenland.
  • For å organisere arbeidet og formidle praktiske jobber til de unge må noe av satsingen brukes til å styrke oppsøkende tjenester og forebyggende politi som jobber tett på de det gjelder.
  • De praktiske jobbene som skaffes må være fleksible og varierte innen flere sektorer, og legges opp slik at unge som får økt motivasjon raskt kan komme tilbake til skolen.
  • Aldersgrensa for ordningen med tiltaksplasser for unge som dropper ut av skolen senkes ned til 16 år, slik den var inntil regjeringen hevet den til 18 år fra januar 2016.
  • Når de unge som får praktiske jobber etter frafall fra skolen utvikler stabile arbeidsforhold, må de etter tre år kunne få praksisbrev som er en alternativ kvalifisering for de skoletrøtte.
  • Regjeringen må sørge for at lov-vedtaket fra juni 2016 om at alle fylker skulle opprette ordningen med praksisbrev og bygge opp et reelt tilbud, blir gjennomført.

Kommentarer til denne saken