Gå til sidens hovedinnhold

Har du husket røyken?

Hjernen ikke immun mot røykens langtidsskader.

Oslo (ANB): Storrøykere har større risiko for demens, viser en stor finsk-amerikansk studie.

En sammenheng mellom røyking og demens har vært kontroversiell og delvis understudert, påpeker forskerne, med finske Minna Rusanen ved Østre Finland Universitet i spissen.

Men i den nye studien, der man har fulgt data fra over 20.000 amerikanere over en 20-årsperiode, har forskerne funnet en sammenheng mellom storrøyking blant middelaldrende og risiko for demens.

– Hjernen ikke immun
Forskerne konkluderer dermed ut fra resultatene med at hjernen ikke er immun mot langtidseffekter av storrøyking.

I løpet av studieperioden utviklet 5.367 av deltakerne demens, skriver Tidsskrift for den norske legeforening. Etter å ha korrigert for en rekke bakgrunnsfaktorer, blant annet høyt blodtrykk, hjertesykdom, alkoholforbruk og BMI, hadde storrøykere over 20 år tidligere mer enn dobbelt så stor risiko for demens som ikkerøykere.

Forskerne så også på de to spesifikke demensformene Alzheimers demens og hjerneslagsdemens (vaskulær demens) og fant lignende tall.

– Første gang
– Det er tidligere påvist en sammenheng mellom røyking og demens, men dette er første gang man har påvist at røyking midt i livet er assosiert med både Alzheimers sykdom og hjerneslagsdemens så sent i livet, sier professor Knut Engedal ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Oslo uiversitetssykehus til tidsskriftet.

Studiens styrke er lang oppfølgingstid og at man har kontrollert for en rekke risikofaktorer for vaskulær sykdom, mener Engedal.

– Svakheten ved studien er at man ikke har korrigert for beskyttende faktorer som mental og fysisk aktivitet. Det er ikke urimelig å tenke seg at storrøykere er mindre fysisk aktive, sier Engedal.

– Leve sunt
Engedal forteller at man for 20 år siden trodde røyking kunne beskytte mot demens.

– Men den antakelsen er gravlagt for lenge siden. Summa summarum er det usunt å røyke, men det vet vi jo. Skal du beskytte deg mot en hvilken som helst type demens, gjelder det å leve et sunt liv, og alle vet hva det er. Det handler om å drikke lite, røyke lite, spise sunt og være mentalt og fysisk aktiv, sier Engedal til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Den finsk-amerikanske studien har vært publisert i Archives of internal medicine. (ANB)

Fakta om demens:
- Demens er en felles benevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Demens ved Alzheimers sykdom og demens ved karsykdommer er de vanligste formene.

- Det viktigste symptom eller kjennetegn på demenssykdom er hukommelsessvikt. Personer som rammes av demens får vansker med å opprettholde innlærte ferdigheter og vansker med å mestre hverdagssysler.

- En del personer utvikler personlighetsforandringer med manglende innsikt og dårlig dømmekraft. Andre hyppige symptomer er angst, depresjon, mistenksomhet, vrangforestillinger og tvangsmessig atferd.

- Personer under 65 år kan utvikle demens. Enkelte former for demens forekommer helt ned i 30-års alder. Man regner med at det er om lag 1.500 personer i Norge som har fått stilt en demensdiagnose før fylte 65 år.

- Omkring 70.000 personer har demens i Norge i dag. Omkring 10.000 får sykdommen hvert år.

- Undersøkelser viser at omkring halvparten er utredet og diagnostisert.

- Tidlig diagnose gir bedre mulighet til å tilrettelegge livet best mulig med en demenssykdom.

- Ca 300.000 personer er berørt (4 pårørende per person)

- Antallet personer med demens vil fordobles i 2040.

- For eldre med Alzheimers vet man at risikofaktorer er alder og arvelighet. Beskyttende faktorer er en sunn livsstil, dette kan forsinke sykdomsutviklingen. Årsaker til demens hos yngre vet man mindre om.

- Har du spørsmål om demens? Demenslinjen i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen har nummer 81533032.

(Kilder: Helsedirektoratet og professor Knut Engedal).

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget