Gå til sidens hovedinnhold

Har du krav på dette?

Her er skattetipset som kan gi tusener i fradrag.

Dersom du oppfyller kravene som pendler ligger det store fradrag i selvangivelsen din. Kriteriene står listet opp på Skatteetatens egne hjemmesiden der det heter:

«Du har rett til fradrag for merutgifter til kost og losji samt hjemreiser (besøksreiser) når du må bo utenfor ditt hjem (skattemessige bosted) pga. arbeid eller virksomhet.»

Det andre kriteriet du må oppfylle er at vanlig dagpendling ikke er praktisk.

Så blir det mer komplisert.

Enslig eller familie
Det neste spørsmålet er om du er familie- eller enslig pendler. For å bli regnet som familiependler må du ha ektefelle eller registrert partner, egne barn eller søsken som du forsørger i hjemkommunen. Ifølge Skatteetatens regelverk er det ektefelles bosted som regnes som hjemkommune.

Dersom både du og ektefellen pendler regnes dere som bosatt i den boligen barna bor i, og dersom dere er barnefri regnes den selvstendige boligen dere er bosatt i som hjem.

Les om pendlerfradrag på skatteetatens hjemmesider!

Det er ingen konkrete regler til hvor ofte du pendler dersom du er familiependler, men ifølge skatt.no er en tommelfingerregel at du har minimum tre eller fire hjemreiser i året.

Enslige pendlere kan måtte regne med å måtte reise hjem litt oftere for å bli ansett som pendlere. Her legges til grunn at man reiser hjem minst hver tredje uke.

Spar penger med Nettavisen:
Minstrøm: Bytt strømleverandør og spar tusener
Minrente:
Bytt bank og få bedre lånevilkår
Meglerguiden: Finn billigst og best boligmegler
Mittoppdrag: Få tilbud fra håndverkere

Dette kan du trekke fra
Dersom du blir godkjent som pendler kan du i utgangspunktet trekke fra alle merkostnader du har med å være pendler på skatten.

Dette inkluderer både boutgifter utenfor hjemmet, utgifter til kost i den perioden du oppholder deg utenfor hjemmet og reise fra arbeidssted til hjemsted.

Når det gjelder kost må du bestemme deg for om du skal kreve avdrag for faktiske kostnader eller i henhold til sats.

Krever du fradrag etter faktiske kostnader må du spare alle kviteringer. Du kan da også kreve fradrag for småutgifter på 50 kroner per dag.

Krever du fradrag etter sats ligger den såkalte brakkesatsen på 176 kroner i 2008, og kan avkreves i opptil 240 døgn.

Har du ikke kokemuligheter i pendlerbolig er satsen 269 kroner i døgnet, og denne økes til 477 kroner dersom du bor på hotell eller pensjonat med frokost.

Trekk fra bolig og reise
Kosten er ikke det eneste du kan trekke fra. Også merutgifter til bolig, det vil si de utgiftene du har på bolig utenfor det som regnes som hjemmet ditt, kan trekkes fra. Her må utgiftene dokumenteres.

Samtidig kan du kreve fradrag for reiser til og fra hjemstedet. Da kan du trekke fra 1,40 kroner per kilometer de første 35 000 kilometrene, deretter 0,70 kroner per kilometer.

Ellers kan du, for eksempel ved flyreiser, kreve fradrag for faktiske utgifter så lenge kostnaden dokumenteres. Fradraget reduseres imidlertid med et bunnfradrag på 12.800 kroner.

Flere skattetips:

Dette lurer skattebetalerne på

Dette må du få med deg

Dette bør du betale nå

Trekk fra eiendomstapet på skatten

Her snyter vi på skatten

Kommentarer til denne saken