Gå til sidens hovedinnhold

Har ikke plass til skytebane

I dag skal bydelsutvalget på Søndre Nordstrand ha møte, og nok en gang står skytebane på sakskartet.

SØNDRE NORDSTRAND: Opprinnelig var det "bare" spørsmålet om dato for sluttstrek i Prinsdal som lå i saken. Og dette blir selvfølgelig viktig å ta stilling til. I innstilling både fra bydelsoverlege og administrasjon går man inn for å forholde seg til bystyrets vedtak - nemlig med siste skudd 31/12-07.
Men da saken var til behandling i Miljø- og teknisk komite, ble det fra Torill Hansen (A) fremmet et tilleggsforslag. I dette heter det:
"Nordstrand skytterlag må dersom de ønsker å fortsette skyteaktivitet ut over 31.12.2007, i større grad engasjere seg for å finne mulighet for dette. Bydelsutvalget finner at det i Søndre Nordstrand ikke lenger finnes noe alternativ for å kunne anlegge noen skytebane.

Med bakgrunn i dette må skytterllaget sjøl forsøke å finne samarbeidsformer med andre skytterlag i eller utenfor Oslo."
Om dette får tilslutning i BU, har bydelen sagt at de avskriver alle alternativer for skytebane i Søndre Nordstrand.

Eldre- og ungdomsråd

Saken har også vært til behadling i både ungdomsrådet og eldrerådet.
De yngste slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak (ref. i Nordstrands Blad tidligere). I eldrerådet fremmet Thorbjørn Hansen følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:
"Etter elderrådets vurdering finnes ingen alternativ plass for Nordstrand Skytterlag i Bydel Søndre Nordstrand eller i marka. Nordstrand Skytterlag pålegges å selv finne muligheter på eksisterende skytebaner i Oslos nærhet."

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin