Gå til sidens hovedinnhold

Har ingen plass til Elfi (96)

Hun klarer ikke stå på beina, og heller ikke løfte hodet når hun ligger i senga. Snart må Elfi Knutsen trolig hjem til seg selv.

(Ringerikes Blad): Elfi Knutsen (96) er sterkt pleietrengende. Likevel får hun ikke sykehjemsplass.

Kvinnen, som fyller 97 år i juni, klarte seg inntil for få uker siden ganske bra i blokkleiligheten på Haldenjordet med litt hjemmesykepleie, hjemmehjelp og snille naboer.

Knutsen har ifølge datteren Erna Oppen vært skarp i hodet hele livet, men i dag ser og hører hun dårlig.

- Sendt som en pakke

I mars falt hun hjemme og brakk lårhalsen.

Etter operasjonen fikk Knutsen være tre uker på Austjord før hun ble sendt hjem igjen. Fire dager senere ble det ny sykehusinnleggelse og etterfølgende retur til Austjord.

Der har hun det godt, men 10. mai må hun trolig ut. Kommunen har bestilt sykeseng og forbereder tydelig hjemsending. De ansatte kan gi lite håp om videre plass.

- Tirsdag sa mamma: Nå har jeg blitt en pakke med rød sløyfe på, sier Oppen.

LES OGSÅ: Når det svikter

Søkte i fjor

Elfi Knutsen søkte første gang om sykehjemsplass i fjor.

Da kom en dame fra kommunen på besøk, og hun kunne berolige henne og datteren: I hennes alder skulle hun ikke behøve å bekymre seg for plassmangel.

- Når hun trengte en plass, skulle hun få det. Mamma slo seg helt til ro. Nå er hun helt elendig, men det finnes ikke en plass, sier Oppen.

Hun har inntrykk av at omsorgstilbudet er så strammet inn at kommunen rett og slett ikke har nok sykehjemsplasser.

ORDFØREREN: Vil granske eldreomsorgen

- Helt forferdelig

Datteren, som bor på Roa, er særlig bekymret for morens svelgproblemer. Slim kommer opp, og hun har vanskelig for å få fjernet det selv. En kveld kom oppkast etter at hjemmesykepleien hadde vært på besøk. Oppen er redd moren ikke ville ha stått det over om hun og mannen Erling ikke hadde vært der.

- Hun får ikke løftet hodet i senga når hun er lagt. Situasjonen er helt uholdbar, mener hun.

Knutsen greier ikke å stå på beina alene, og hun får nesten ikke i seg mat. Svigersønnen synes det er helt forferdelig at hun skal bli sendt hjem alene.

Betaler gjerne

I hjemmesykepleien og på Austjord har Erna Oppen møtt flotte og enestående mennesker, som hun tror gjør så godt de kan.

Erna og Erling Oppen er selv pensjonister. De har tilbudt seg å betale mellomlegget hvis kommunen vil kjøpe en plass på for eksempel Søster Ninas sykehjem på Jevnaker. Men det er ikke aktuelt, har de fått høre.

De regner med at mange andre er i samme situasjon. For ellers ville det vel vært plass til henne?

Møte mandag

Planen er at Elfi Knutsen skal hjem 10. mai. Det bekrefter konstituert kommunalsjef for helse og omsorg, Kirsten Orebråten.

Mandag er et møte mellom Austjord og hjemmetjenesten avtalt, og tema er blant annet hvilken hjelp pasienten vil trenge hjemme.

Orebråten lover at Austjord kontinuelig vil vurdere pasientens helsetilstand gjennom en tverrfaglig sammensatt behandlingsgruppe.

På bakgrunn av disse faglige vurderingene fatter kommunens bestillerenhet en beslutning om videre helsehjelp.

Forstår frustrasjonen

Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) forstår frustrasjonen og fortvilelsen som Elfi Knutsen og familien hennes opplever.

Hansen vil ikke kommentere omsorgssakens helsefaglige sider og vurderinger, som han verken har eller bør ha tilgang til.

Ordføreren har likevel bedt administrasjonen gi en orientering om saksbehandling og forløp. Ut fra redegjørelsen forstår han at det ikke er fattet noe endelig standpunkt om hjemsending.

- Begrepet hjemmebasert omsorg har vært brukt i mange år, mens sykehjem og sykehjemsplasser er bygd ned. Mon tro om det ikke nå er på tide å revurdere hele strategien, skriver Øyvind Lien i dagens leder i Ringerikes Blad.

LES HELE LEDEREN: Når er det tid for sykehjemsplass?

Vurderes på nytt

Rådmannen har overfor ham varslet at saken vil bli grundig vurdert på nytt og at kommunen, brukeren og pårørende i fellesskap vil komme fram til en forsvarlig og tilfredsstillende løsning til beste for brukeren.

- Grunnlaget for helse og omsorgstjenester i Ringerike er at alle som trenger hjelp, skal få det, fremholder Hansen.

På spørsmål om nedbyggingen av sykehjemsplasser har gått for langt, svarer ordføreren at han generelt mener at pleie- og omsorgstjenesten leverer gode, forsvarlige tjenester.

Hansen har tidligere anmodet rådmannen om å gjøre en grundig evaluering av forholdene i tjenesten for å få fram realitetene, også sykehjemssituasjonen. Rapporten skal legges fram i en høring i kommunestyret.

Konklusjon

- Først da kan man trekke konklusjon om endringene har gått for langt eller ikke, mener han.

Ordføreren ser at Knutsens sak kan etterlate et inntrykk av at sykehjemsendringene har gått vel langt. Han tror likevel ikke at man bør trekke konklusjoner ut ifra enkelttilfeller.

- Uansett skal den som har behov for hjelp få den hjelp som helselovgivningen forutsetter, sier han og ser at meningsforskjeller om behov kan oppstå mellom ansatte og pårørende.

Ordfører Kjell B. Hansen understreker at kommunens representanter må bidra til både en betryggende og åpen dialog med bruker og pårørende - og ikke minst løsninger som fremstår både som verdige og til å leve med.

Denne saken er levert av Ringerikes Blad.

Kommentarer til denne saken