Papirarbeid og byråkrati stjeler mer av sykehuslegenes tid, og under halvparten av arbeidsdagen brukes på pasienter, det skriver Aftenposten.

- Jeg ble ikke lege for å sitte ved et skrivebord. Det som gjorde at jeg valgte dette yrket var møtet med pasienten. Nå har vi knapt noen minutter til hver pasient, sier lege Ruth Foseide Flenning, klinnikktillitsvalgt for yngre legers forening ved Aker sykehus, til avisen.

Tidstyver
Ifølge Foseide Flenning har legehverdagen forandret seg de siste årene og består i større grad av administrative oppgaver som blant annet analyse av prøvesvar, røntgenbilder og epikriser til fastleger og sykehjem. Det fortelles også om dårlig effektivisering av arbeidsoppgaver, blant annet ved at sykehusene bruker faks til å kommunisere med hverandre.

Fagdirektør Erik Carlsen ved Oslo Universitetssykehus er ifølge Aftenposten ikke kjent med at sykehusleger jobber så lite som 46 prosent direkte med pasienter. Men han sier at han er klar over at helsebyråkratiet i stadig større grad stiller krav til dokumentasjon, kvalitetssikring og annet papirarbeid.