15. desember ble Viggo Kristiansen endelig frikjent i straffesaken etter Baneheia-drapene fra mai 2000. Han ble i den opprinnelige saken dømt til 21 års forvaring for overgrep og drap av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) (se faktaboks under).

I kjølvannet av frifinnelsen har Kristiansens mangeårige advokat Arvid Sjødin, som også ble årets navn i Nettavisen i 2022, levert inn et krav om betaling for de mangfoldige timene han så langt har jobbet gratis for Kristiansens gjenopptakelse.

Les også: Viggo Kristiansen frikjent i Baneheia-saken – har fortsatt stort erstatningskrav mot seg

Dette har støttespillerne krevd

Nettavisen begjærte innsyn i pengekravene Sjødin og støttespillerne sendte inn til Borgarting lagmannsrett. Vi ba også om innsyn i hvor mange timer det kreves betaling for og en spesifisering av hvilket arbeid som er gjort.

Torsdag ettermiddag fikk Nettavisen tilsendt en oversikt over hvor mange timer de har lagt ned.

Støttespillerne utgjør Mikkel Tronsrud, Halvard Sivertsen, Terje Helland, Eivind Pedersen, DNA-ekspert Ragne Farmen og faren til Viggo, Svein Kristiansen. Straffeprosesslovens paragraf 438, tredje ledd, regulerer hvem som kan få betalt for å ha bidratt til at en sak gjenåpnes og ender med frifinnelse. Dette gjelder også for privatpersoner.

Flere kjente forsvarere Nettavisen har snakket med oppgir at det er gjeldende advokathonorar når kravet blir inngitt som gjelder. Fra 1. januar var satsen for offentlig oppnevnt forsvarer kr 1140 per time. Dette er ekskludert merverdiavgift (mva.). Kravene fra Sjødin og støttespillerne ble levert i løpet av januar i år.

Advokat Arvid Sjødin har krevd totalt 1.858.453 kroner inkludert moms. Dette utgjør 1304 timer, ifølge en oversikt han oppgir selv og går fram av dokumentasjon Nettavisen har fått fra Borgarting lagmannsrett.

Sjødin har tidligere mottatt 1 million kroner fra Gjenopptakelseskommisjonen for sitt arbeid i Baneheia-saken. I tillegg har han fra februar 2021, etter at Kristiansens sak ble gjenåpnet, krav på til sammen 800.000 kroner. Deler av dette beløpet har han allerede fått utbetalt.

Totalt utgjør honoraret til Sjødin 4,1 millioner kroner fra han kom inn i saken i 2010.

– Det jeg har lagt til grunn for min egen del er det jeg har ført ned fortløpende og laget timelister på og levert inn. I mitt krav er det perioder hvor det har vært mindre å gjøre og det har jeg tatt hensyn til. I andre perioder har det vært mer å gjøre, da har jeg tatt hensyn til det, er alt Sjødin vil si til Nettavisen.

Les også: Viggo Kristiansen i rapport: – Jeg har ødelagt en annens liv på en stygg måte

Ifølge oversikten Nettavisen har fått fra lagmannsrett går det fram at advokatveteranen Sigurd Klomsæt har krevd betaling for 5500 timer for sitt arbeid i perioden 2008–2012. I tillegg opplyser han å ha vært advokat for Kristiansen sammen med Sjødin fra september 2014 til juni 2016.

5500 timer utgjør like over 7,8 millioner kroner inkludert mva. I tillegg til dette har han krevd 684.000 kroner for dekning av rettssaken han førte for Viggo Kristiansen mot staten i 2011. Dersom det legges mva. på beløpet blir dette 855.000 kroner. I tillegg kommer forsinkelsesrenter.

Det totale kravet fra Klomsæt utgjør minst 8.692.500 kroner.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer fra Klomsæt torsdag.

Les også: Arvid Sjødin reagerer på forklaring om NRK-journalist i Baneheia-avhør


Dette har støttespillerne krevd

For støttespillerne er det ikke kommet inn konkrete krav, men de har alle gitt en oversikt over timer de mener å ha jobbet for Kristiansens gjenåpningssak.

I korte trekk har de mest sentrale støttespillerne bidratt med følgende:

Terje Helland: Oppgir til retten å ha jo jobbet 3923 timer etter at han kom med i teamet til Kristiansen høsten 2011. Dette utgjør 4.472.000 kroner ekskludert mva. Hvis det blir mva. på beløpet blir det 5.590.000 kroner.

Har jobbet som informasjonsansvarlig og bidro til å gi offentligheten nye opplysninger i Baneheia-saken da ingen av landets medier ville omtale Kristiansens gjentatte gjenopptakelsesbegjæringer. Han opprettet blant annet en blogg, bidro med informasjonsarbeid i sosiale medier, var pressekontakt og rådgiver for Sjødin.

Les også:Fremmede forlanger at foreldrene beklager til Viggo Kristiansen

– Det har ikke på noe tidspunkt vært en økonomisk motivasjon fra min side for å avdekke justismordet. Mesteparten av disse 10–12 årene har jeg ikke vært klar over at jeg kunne få betalt engang, sier Helland til Nettavisen.

– Hva har vært motivasjonen?

– Jeg så at det var begått en enorm urett mot Viggo Kristiansen. Jeg så også at advokat Sjødin jobbet veldig alene med denne saken, derfor sa jeg ja til å være med ham å bidra.

Eivind Pedersen: Oppgir å ha jobbet 3647 timer for team Kristiansen. Dette utgjør 4.157.000 kroner ekskludert mva. Med mva. er beløpet 5.196.000 kroner.

Tidligere journalist og forfatter som for tiden er aktuell med boken «I skyggen av Viggo – halve livet bak gitteret». Har jobbet utrettelig med saken siden den sprakk i mai 2000. Først i mange år som journalist, deretter var han i flere år tett på Kristiansens støttegruppe som mentor, fagekspert og rådgiver. «Uten Eivind Pedersen hadde jeg aldri blitt med i denne saken. Da vi fikk innblikk i saksdokumentene var Eivind Pedersens bidrag meget viktig (...)», skriver Sjødin i forordet i Baneheia-boken.

Les også: Foreldrene i Baneheia-saken fortviler: Får ikke vite når Stine Sofie ble drept

– Penger har overhodet ikke vært i tankene. Grunnen til at jeg jobbet med dette er at ingen skal lide en slik overlast som Viggo Kristiansen gjorde i den feilaktige dommen. Det har jeg ment siden 2001 da opplysningen om mobilbeviset i retten dukket opp. Da skjønte jeg at det var noe alvorlige galt. Siden har jeg gravd og gravd. Og det er blitt verre og verre, helt til det ble så ille at selv riksadvokaten måtte skjønne galskapen, sier Pedersen til Nettavisen.

Blant journalistene ble han ansett som en ensom ulv da han var den eneste av journalistene som var kritisk til straffesaken mot Kristiansen. Dette har han også fortalt om i dokumentaren om Baneheia-saken «Baneheia – Kampen om sannheten» som har gått på Discovery.

Pedersen ble mobbet og uglesett og skjelt ut for sitt engasjement.

– Det var ikke noen selvfølge at vi skulle komme i mål i den lange prosessen med å få gjenåpnet saken. Da vi først gjorde det og ordningen er slik som den er, synes jeg det ikke er urimelig at en slik innsats honoreres etter gjeldende bestemmelser.

Les også: Jan Helge Andersen i avhør: NRK-journalist oppfordret til å ta kontakt med advokat for å gå etter forfatter og Viggo Kristiansens forsvarer

Halvard Sivertsen: Oppgir å ha jobbet minst 3600 timer etter at han kom med i støttegruppen i 2014. Dette utgjør 4.104.000 kroner ekskludert mva. Legges mva. til blir beløpet 5.130.000. Han har i tillegg krevd et mindre beløp for fly og hotellovernatting i forbindelse med oppdrag i saken.

Han er sivilingeniøren. Ifølge Boken til Pedersen bidro han med fremragende analytiske evner og eminente og kunnskapsrike sakkyndiguttalelser om både mobilbeviset og flere andre saksforhold. «Han bidro til å gjøre mobilbeviset folkelig og forståelig. Det var viktig for å styrke begjæringen fra juli 2017, den som ledet til gjenåpning i 2021», skriver Pedersen i boken.Mikkel Tronsrud: Oppgir å ha jobbet minst 3600 timer etter at han kom inn i støtteteamet høsten 2018. Dette utgjør 4.104.000 kroner ekskludert mva. Med mva. blir beløpet 5.130.000. I kravet til Tronsrud oppgir han at han i utgangspunktet bare har krevd én krone, men lar det være opp til retten å fastsette beløpet.

Tronsrud er IT-mann og systematiker. «Han var en viktig lagspiller og bidro med en rekke viktige skriv senere i gjenopptakelsesprosessen. Han laget blant annet petimetriske tidslinjer og plottet tekniske beskrivelser. Når det stadig kom skriv, både fra politiet og bistandsadvokater, som måtte besvares, var det godt å ha Sivertsen og Tronsrud med på laget», skriver Pedersen i boken sin. Tronsrud har også i flere sammenhenger vært et viktig kontaktpunkt for pressen.

– Jeg vurderte å la være å sende et pengekrav til retten. Det som har vært viktig for meg er å få en bekreftelse fra domstolene på at det i denne saken har vært nødvendig med privatpersoners innsats for å bli frikjent, sier Tronsrud til Nettavisen.

– Dette er viktig å slå fast fordi utgangspunktet er at det var Gjenopptakelseskommisjonens ansvar å ettergå uriktige dommer. Det skal ikke være nødvendig med privatpersoners innsats. Kommisjonen har rett og slett ikke gjort jobben sin. De har ikke belyst saken så godt de kunne på domfeltes vegne.

Les også:Viggo Kristiansen slakter ny Baneheia-bok: – Ønsker absolutt ikke at denne boken utgis

Tronsrud understreker at motivet aldri har vært økonomisk og at han oppriktig er opptatt av å få til endringer i straffeprosessen.

– For meg er det mer en politisk sak mye mer enn hva jeg skal ha i kroner og øre. For å synliggjøre dette har jeg bedt om én krone, og overlater til retten å eventuelt foreta en egen vurdering hvis de mener det er riktig.

DNA-ekspert Ragne Farmen har oppgitt krav på betaling for 300 timer. Dette utgjør 342.000 kroner ekskludert mva. Inkluderes denne avgiften blir beløpet 427.500 kroner.

Svein Kristiansen har krevd å få dekket 1.144.432 kroner som han har i forbindelse med saken. Dette gjelder betaling til advokat Klomsæt og til ulike institusjoner i tillegg til utgifter på 30.000 kroner til Sjødin.

Det totale kravet fra hele team Kristiansen er 34,3 millioner kroner.

«Grunnlaget for kravene omfatter godt over 600 sider og retten må gjennomgå disse dokumentene med tanke på taushetsbelagte opplysninger og personvern. Det vil ta noe tid å gjennomgå disse nærmere, både med tanke på innsynsbegjæringene og behandlingen av selve kravene», opplyser Borgarting lagmannsrett til Nettavisen.

Les også: Politiet har funnet barneporno og voldtektsbilder etter ransaking hos Jan Helge Andersen

– Støtteapparatet har vært imponerende

Da Riksadvokaten offentliggjorde at påtalemyndigheten ville gå for en frifinnelse av Kristiansen i oktober i fjor roste han støttespillerne.

– Støtteapparatet rundt Viggo Kristiansen har vært helt unikt og imponerende. For hans del er jeg glad for at han har hatt et slikt støtteapparat, men jeg er enig med deg, det skal ikke være nødvendig [for å bli frikjent og forhindre tilsvarende skandaler i fremtiden], svarte riksadvokat Jørn Maurud på spørsmål fra Nettavisen.

– Det er blant tingene vi må jobbe med hele tiden (...). Vi skal ivareta rettssikkerheten blant annet ved å påse at ingen blir uriktig dømt. Vi må aldri ta for gitt at det vi gjør ikke kan være feil. Dette er en utvikling vi har arbeidet mye med i de senere årene, men vi kan aldri lene oss tilbake og si at vi er utlært.

Kan få millionutbetaling i Tengs-saken

I tillegg til Baneheia-saken har Sjødin i til sammen over to tiår også jobbe med Birgitte Tengs-saken. I den saken har han vært forsvarer for den mye omtalte fetteren som ble dømt for drapet i 1997, men senere frikjent. Det var advokatveteranen Sigurd Klomsæt og advokat Erik Nadheim som fikk fetteren frikjent i ankesaken i 1998.

Fetteren ble dømt til å betale erstatning selv om han ble frikjent for straff. Sjødin gjorde utallige forsøk på å få opphevet erstatningsdommen, noe han endelig lykkes med 4. november i fjor. Fetteren er nå blankt frifunnet i saken.

Også i denne saken kan Sjødin forvente en større utbetaling for arbeidet som er lagt ned. Like før julaften i fjor omtalte Sandnesposten at det er snakk om et millionbeløp.

– Det har vært en tøff og lang prosess. Det er ikke slik at jeg fikk betalt for arbeidet. På et tidspunkt måtte jeg selge huset på Lura for å ha råd til å jobbe videre med saken. Men nå vil jeg få betalt, sa Sjødin til avisen.