Spiondømte Arne Treholt (68) uttrykker skuffelse etter at han torsdag for fjerde gang fikk avslag på sin begjæring om gjennoptakelse av spionsaken fra 1985.

- Avgjørelsen har fratatt meg den siste tillit jeg måtte ha til norsk rettsvesen, sier Treholt i en kommentar til Aftenposten.no.

Les også: Nei til gjenopptakelse av Treholt-saken

Hovedpersonen selv befant seg på Kypros da Gjennopptakelseskommisjonen for straffesaker kunngjorde sin avgjørelse. Han ble varslet for sent om pressekonferansen til å rekke til Norge.

- På grunnlag av det som det lagt fram av konkrete bevis, så er dette helt klart et gjenopptakelsesgrunnlag. Men når bukken settes til å passe havresekken, så går det gjerne slik det har gjort, sier Treholt til avisa.

Treholt sier han i samarbeid med advokat Harald Stabell har foretatt nye undersøkelser. Han vil også vurdere å bringe saken inn for Strasbourg-domstolen.

Les gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse her (PDF)

Les kommisjonens svar om innsynsbegjæring her (PDF)

Det var 20. juni 1985 den tidligere embetsmannen Arne Treholt ble dømt til 20 års fengsel for landssvik og spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Han ble benådet i 1992.

Treholt selv har hele tiden sagt at han ikke har vært spion og mener det ikke finnes bevis for dette.

I flere omganger har han og hans advokater søkt å få saken gjenopptatt. Høyesteretts kjæremålsutvalg satte en stopper for dette i 1988 og 1992. I 2008 sa også Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at det ikke var grunnlag for å ta saken opp på nytt.

På en pressekonferanse etter avgjørelsen i 2008 sa Treholt at han ikke ville gjøre nye forsøk på å få saken gjenopptatt. Han forklarte det med den slitasjen saken har vært for ham, venner og familie gjennom alle disse årene.

- Jeg føler at vi nå står ved veis ende i denne saken. Jeg er ikke beredt til å utsette familien for nye påkjenninger, sa han.

Men i 2010 kom forfatterne av boka «Forfalskningen» med påstander om at det sentrale pengebeviset i Treholt-saken var konstruert i ettertid.

Det førte til at Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker 24. september 2010 besluttet å vurdere begjæringen om gjenopptakelse på nytt. Nå foreligger altså konklusjonen, og igjen blir Treholts ønske avvist.

Kommisjonens leder, Helen Sæter, sa det omstridte Fornebu-bildet om tapebiten på Treholts koffert, som står sentralt i boka «Forfalskningen», ikke kan tillegges vekt.

- Fornebu-bildet gir ingen støtte for påstandene om bevisjuks, sa Sæter da hun kommenterte det omtalte koffertbildet på pressekonferansen torsdag.

Les Ole Eikelands blogg: Hva er vi redd for i Treholt-saken?