*Nettavisen* Nyheter.

Har Oslo Børs mer inne?

Meglerhuset Enskilda Securities kommer her med sin mening om den videre utviklingen på Oslo Børs. Sjekk den ut her

19.05.08 00:30

I siste strategioppdatering fra Enskilda Securites, stiller meglerhuset spørsmål om hvorvidt Oslo Børs fortsatt fremstår som lavt priset.I analysen fra Enskilda Securites fremgår det blant annet at analytikeren mener Oslo Børs, ut fra aggregerte nøkkeltall, fremdeles fremstår som lavt priset.Enskilda skriver at dersom man går nærmere inn i tallene fremkommer det at det norske markedets prisisingsrabatt til for eksempel nordiske og europeiske aksjer, i stor grad skyldes lave inntjeningsmultipler på Norsk Hydro, Statoil og Frontline, hvor inntjeningen inntil nylig er eller har vært på historisk høye nivåer.Meglerhuset mener videre at dersom disse selskapene elimineres vil P/E-nivåene på Oslo Børs økes med bortimot 20 prosent for 2005.- Så lenge oljemarkedet forblir stramt trenger ikke dette å utgjøre noen trussel for det norske aksjemarkedet, som i stadig større grad er prisgitt hvilke vurderinger utenlandske investorer gjør rundt oljeprisen, heter det rapporten meglerhuset sendte ut til sine kunder.Det trekkes også frem at oljeprisen ikke lenger skaper behov blant globale investorer for å diversifisere inn i oljeøkonomier som Norge, og at fallpotensiale for Oslo Børs dermed vil være til dels betydelig fra dagens nivåer.Analytikeren stiller også spørsmålstegn til at stigende oljepriser ikke bare har medført kursoppgang for oljerelaterte aksjer, men for store deler av det norske aksjemarkedet, uten at inntjeningsforventningene har hengt med. Og at det således har funnet sted en relativt solid reprising av norske aksjer eksklusive olje.Det skrives videre at det er foretatt en sensitivitetsberegning for prisingen av norske aksjer i relasjon til ulike nivåer for oljepris og NOK/USD.- Mange (inkludert oss) tror at oljeprisen vil holde seg høy de nærmeste årene, og dette vil kunne trekke de mer langsiktige oljeprisforventninger videre oppover. Det er imidlertid i slike situasjoner det kan være nyttig å regne på effektene dersom "konsensus" tar feil, og oljeetterspørselen og dermed oljeprisen etter hvert kommer ned fra dagens "høye" nivåer. Mens dagens P/E på våre 2006 estimater for norske selskaper ligger på 11,0, vil oljepriser på USD 35/bl. gi en P/E på 12,9, noe som impliserer at norske aksjer prises på linje med nordiske aksjer og med en 3 prosent premie til europeiske aksjer (historisk har vi sett rabatter på 15-25 prosent), heter det i rapporten.Meglerhuset konkluderer med at overvekt i norske aksjer vs. obligasjoner og cash bør opprettholdes, fordi analytikeren tror oljemarkedet vil forbli meget stramt fremover, men påpeker at risikoen i det norske aksjemarkedet har steget betydelig den senere tid.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.