Gå til sidens hovedinnhold

Har sett på trafikken

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen mener at bystyrevedtaket er fulgt opp.

HOLTET: – Bystyrevedtak skal følges opp og det gjøres, sier Bård Folke Fredriksen. Holtet-området er delt inn i tre reguleringsplaner; Holtet lokalsenter, Holtet stasjonsområde og trikketomten. Nylig ble planforslag for Holtet stasjonsområde (Marienlunden, veikrysset, drosjeholdeplassen mm) lagt ut på høring. Bydelsutvalget på Nordstrand var høringsinstans.

– Analyser av trafikkforholdene ble gjort i forbindelse med dette arbeidet, sier byråden og påpeker at det var Høyre som fremmet forslag om en trafikkanalyse da innbyggerinitiativet ble behandlet i bystyret.

– Alle hadde stor forståelse for trafikkproblemene i området, sier Folke Fredriksen.

Han mener at planskissen for stasjonsområdet viser et ryddigere og roligere trafikkbilde enn i dag.

– Jeg tror det blir bra, bydelsutvalget virket også positive til den delen av planen. Det er lagt betydelig vekt på gående og syklende. Det er særlig viktig med tanke på alle barna som går på Bekkelaget skole. Samtidig er man i gang med opparbeidelsen av en miljøgate, slik som var forutsetningen da man vedtok planen for Holtet lokalsenter. Vi er også opptatt av selve torget og møteplassen. Marienlunden vil bli nesten dobbelt så stor som i dag, sier byråden.

Plan- og bygningsetaten jobber nå med å utarbeide et forslag på bakgrunn av høringen. Byråden sier det likevel gjenstår å finne en løsning for parkeringen.

– Det var kanskje optimistisk å legge seg på parkeringsnormen for Oslo indre by her på Holtet. Jeg vet at bydelsutvalget er engasjert i dette og at de ønsker parkeringsnormen for Oslo ytre by. Det er jeg positiv til å se på, avslutter Bård Folke Fredriksen.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial