Nei.

De politikere som fikk komme mest til orde hos rikskringkasteren de siste årene, er de borgerlige, viser en ny rapport fra den venstreorienterte tankesmia Manifest.

Rapporten bygger på tellinger av deltakerne i Dagsnytt 18 og i Politisk kvarter under valgkampen i 2019, samt i to andre perioder i 2018 og 2019. Tellingen er utført av bachelorstudenter ved medievitenskapsstudiet ved Høgskolen i Volda.

Undersøkelsen viser at borgerlig blokk hadde 60,4 prosent av deltakerne i disse programmene mot 39,5 prosent fra rødgrønn blokk.

– Ikke spor av venstredreining

– Vi finner ikke spor av venstredreining i NRKs debattprogrammer i 2019. Derimot finner vi en tydelig dominans av politikere fra borgerlig blokk, heter det i rapporten.

Nyhetsredaktør Knut Magnus Berge i NRK sier opptellingen gir nyttig informasjon, men at man bør være forsiktig med å trekke konklusjoner om politisk slagside på bakgrunn av en ren telling.

Les også: Ap-profil slår tilbake mot Fredrik Solvang: - Det er ingen søndagsskole

– Hvordan vi bygger sendinger, er veldig avhengig av hvilke saker som er viktige der og da. I periodene som er målt, så hadde vi store saker på borgerlig side som retningsvalget i KrF, utvidelse av regjeringen og statsråder som kom og gikk. Det påvirker denne type tellinger. Vi hadde – og har – en borgerlig regjering som svarer for politikken som blir ført, der finner man mye av forklaringen på det bildet som avtegner seg, sier Berge til NTB.

Sp mest underrepresentert

Ifølge analysen er Senterpartiet det partiet som er kraftigst underrepresentert med 6,6 prosent deltakelse. Samtidig hadde Sp en gjennomsnittlig oppslutning på stortingsvalgdagsmålinger i samme periode på 15,4 prosent.

Ubalansen er i strid med NRKs uttalte ambisjon om å etterstrebe en dekning som stemmer overens med oppslutningen, heter det i rapporten.

Berge sier at NRK har notert seg at Sp har vært underrepresentert, men påpeker at kanalens egen telling for hele 2019 gir Sp en deltakelse på 10 prosent.

– Og den tilsvarende tellingen som går nå for Politisk Kvarter for 2020, viser at Trygve Slagsvold Vedum (Sps leder, red.anm.) er den av partilederne som har vært flest ganger med i programmet, sier han.

Les også: Fredrik Solvang: – Nå holder du opp!

Forskere fant ikke slagside

Berge avviser at NRK har en politisk slagside.

Han peker på at da forskere ved Universitet i Bergen undersøkte NRKs valgdekning i 2017, konkluderte de med at rikskringkasteren oppfylte sitt mandat om å ha en bred og balansert dekning der alle partier av en vesentlig størrelse fikk komme til orde.

– Vårt mål å ha en bredest mulig debatt der flest mulig stemmer kommer til orde og ha en rimeligst mulig balanse over tid, sier han.

(Saken fortsetter under avstemmingen)

– Metodiske svakheter

Leder i tankesmia Civita Kristin Clemet er blant dem som tidligere har uttalt at NRK oppleves som venstrevridd.

Hun mener undersøkelsen har så mange metodiske svakheter at den ikke kan brukes til å si noe om NRKs eventuelle politiske slagside, blant annet fordi den ikke er kontrollert for effekten av regjeringsdeltakelse.

– Det trekkes konklusjoner av tellingen som det ikke er grunnlag for å trekke, sier hun.

Magnus Engen Marsdal, leder i Manifest, mener tellingen kan brukes til å underbygge at NRK ikke er venstrevridd.

– Rapportens tema er Frp og Civitas gjentatte anklager om at NRK er Arbeiderpartiets rikskringkasting eller venstredreid. Når overvekten av politikere fra høyreblokken er så stor, finner vi grunn til å konkludere med at anklagene stemmer dårlig med partienes faktiske deltakelse i 2019, sier Marsdal til NTB. (©NTB)