Gå til sidens hovedinnhold

Har Statens strålevern feilinformert om stråling på nye strømmålere?

Sannheten er komplisert.

Torsdag publiserte Einar Flydal en lengre sak på sin blogg, som i løpet av kort tid ble en av landets mest delte saker.

I saken skriver den kjente kritikeren av automatiske strømmålere at Statens strålevern innrømmer at de har feilinformert om strålestyrken fra de nye strømmålerne som alle skal få innen året er omme.

Er det korrekt? Og hva betyr det i så fall?

Les også: Du kan tape penger på å bruke mindre strøm

Debatt om helseplager

Bakgrunnen er at nær alle nye strømmålerne benytter trådløs kommunikasjon for å registrere strømforbruket ditt automatisk.

Myndighetene har slått fast at såkalt ikke-ioniserende stråling ikke medfører helseskader. Dette inkluderer stråling fra blant annet mobiltelefoner og det trådløse nettet ditt hjemme.

Men dette er ikke alle enige i, og noen hevder at strømmålerne er ekstra ille.

NVE har derfor sagt at det en kan slippe å få en slik strømmåler installert hjemme hos seg hvis man har legeerklæring som slår fast at de er følsomme for elektromagnetisk stråling.

Problemet med dette er at en slik diagnose som ikke finnes, og Helsedirektoratet har slått fast at leger bryter loven om de skriver ut denne typen attester.

Les også: Helsedirektoratet nekter fastleger å skrive ut attest på at strømmålere er farlige

Hvor mye stråler egentlig en strømmåler?

Bakgrunnen for påstanden om feilinformasjon er følgenede setningen fra et informasjonsskriv fra Statens strålevern:

«Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene.»

Kritikerne har i hovedsak to innvendinger:

  • Måling av strålestyrke kan gjøres med to forskjellige standarder, ERP og EIRP, der sistnevnte gir et høyere tall enn førstnevnte. Påstanden er at de har brukt standardene om hverandre, og at tallene de bruker ikke er direkte sammenlignbare. Forskjellen er om en strømmåler har en maksimal sendestyrke på 0,5 Watt (ERP) eller 0,82 Watt (EIRP).
  • Strålevernet har sammenlignet denne sendestyrken med en mobiltelefon, som de oppgir sendestyrke på maksimalt 2 W - målt etter EIRP-standarden. Dette er maksimal stråling hvis telefonen bruker GSM/2G-nettet, mens verdiene er betydelig lavere på 3G/4G.

Mener informasjon gir feil bilde

I et brev sendt fra Odd Magne Hjortland i strålemålingsselsakept EMF consult, til Statens strålevern, beskriver han problemet slik:

«Ved å bruke e.i.r.p. som felles referanse blir sammenligningen av utstrålt effekt slik:

  • Mobiltelefon GSM: 2.000 mW e.i.r.p.
  • Mobiltelefon UMTS og LTE: 250 mW e.i.r.p.
  • AMS-måler: 820 mW e.i.r.p.

[...] Basert på nevnte fakta vil en mer korrekt sammenligning være at maks utstrålt effekt fra AMS målerne er 820 mW e.i.r.p. mens fra en mobiltelefon er det 250 mW e.i.r.p. – Dette gir et ganske motsatt bilde enn Statens strålevern, NVE og nettselskapene tegner.»

Strålevernet: - Informasjonsfaglige hensyn

I sitt svarbrev nedtoner seksjonssjef Sindre Øvergaar denne forskjellen betydelig, og skriver blant annet at måleusikkerheten er betydelig større enn betydningen av hvilken av de to måleenhetene som brukes.

- I utgangspunktet varierer nivået over tid og rom mye mer enn de 1,64 (2,15 dB) som er forskjellen på ERP og EIRP, altså er måleusikkerheten større enn denne forskjellen. Alle målinger som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har utført på smarte stømmålere viser at eksponeringen ligger langt under de anbefalte grenseverdiene, også ganske nært inntil strømmålerne. Og det er eksponering av mennesker, og at nivået er mye lavere enn grenseverdiene, som er hovedfokuset i vår informasjon rundt smarte stømmålere. Endringen i eksponering vil være marginal om man velger å regne ut fra ERP eller EIRP.

Strålevernet viser til «informasjonsfaglige hensyn» når de i dette skrivet ikke har hatt med alle nyanser:

- Informasjonen må naturligvis være basert på riktig faktagrunnlag, men som regel må det gjøres en del forenklinger slik at det er lett å skjønne for alle.

Bekrefter at standardene er blandet sammen

Overfor Nettavisen forklarer Statens strålevern at informasjonen som er oppgitt rent faktisk er blandet sammen.

Dette har skjedd fordi det i mobiltelefonverdenen benyttes EIRP, mens den såkalte «fribruksforskriften» §7a som AMS-målerne må oppfylle, har oppgitt effekt etter ERP. For å gjøre det enda mer komplisert er denne forskriften under revisjon.

Det betyr at Statens strålevern har oppgitt den maksimalt tillatte effekten oppgitt i regelverket for begge teknologier, men at regelverket bruker litt forskjellige målemetoder.

Til Nettavisen forteller Øvergaard at forskjellene det snakkes om uansett er irrelevante, og at deres intensjon var å få frem at strålemengden er langt unna de tillatte grenseverdiene og ikke helseskadelige.

- Strålingen det snakkes om er betydelig mindre enn fra en mobiltelefon eller trådløst nett, understreker han.

Han viser til at målinger Nkom har gjennomført viser at den strømmåleren som stråler mest, er målt til å ha 1 titusenedels promille av tillatte grenseverdier. Til sammenligning er en trådløs router på en meters avstand noe som ligger på 0,4 promille av grenseverdiene.

Les også: Så mye kan du spare på å lade elbilen på riktig tidspunkt

Kommentarer til denne saken