*Nettavisen* Nyheter.

Har vi råd til pensjonistene?

Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Norge skylder alderspensjonistene nesten fem tusen milliarder kroner.

05.11.09 11:33

De såkalte 68'erne kan gå inn i historien som generasjonen som tømte Nordsjøen, brukte opp pengene og sikret seg selv - for så å velte regningen videre på sine barn.

I hvertfall har de forpliktet staten til en alderspensjonsregning ingen i dag vet hvordan vi skal dekke.

Den norske staten har spart 2.700 milliarder kroner for å kunne stå imot pensjonistbølgen som vil velte over landet de neste årene.

Løftene om alderspensjon betyr en strøm av nye milliarder kroner hvert eneste år, mens oljepengene vil stupe i nær fremtid.

Bare i 2010 vil statens løfter øke den fremtidige pensjonsregningen med 250 milliarder kroner - til 4.770 milliarder kroner.

Kommer vi til å ha råd til å betale regningen?

Eller spurt på en annen måte: Kan de som er yrkesaktive i dag være trygge på at staten har penger til å gi dem samme romslige alderspensjon som 68'erne som snart går av med pensjon?

Den avgående finansministeren Kristin Halvorsen legger ikke skjul på å ha levert en kostnadsbombe til etterfølgeren Sigbjørn Johnsen: «Beregningene illustrerer imidlertid også at innenfor

rimelige forutsetninger om nettorenten vil kapitalen i Statens pensjonsfond på langt nær være tilstrekkelig til å finansiere framtidige alderspensjoner», heter det i det ferske Nasjonalbudsjettet.

Her er regningen:

Klikk på bildet for å forstørre.

Dersom Finansdepartementet regner riktig, mangler det 1.840 milliarder kroner i Statens pensjonsfond for å gjøre opp pensjonsregningen.

Årets statsbudsjett tar et stort jafs av statens pensjonsfond, så i praksis spiser vi av fondet nå - og skyver regningen videre til de neste generasjonene.

Årskullene som går av med pensjon nå, ble født under krigen. De studerte gratis, hadde billige studielån og har nytt godt av fantastiske velferdsordninger som er betalt av historiske oljeressurser i Nordsjøen.

Nå er 68'erne blitt 68 år, og modne for alderspensjon, og deres pensjoner er rimelig sikre siden det vil ta tid å tømme Statens pensjonsfond.

Klikk på bildet for å forstørre.

Til overmål har de sikret seg en helt ny rettighet: For første gang kan de motta full alderspensjon fra 67 år - og samtidig stå i jobben til de blir 70 år.

Klikk på bildet for å forstørre.

Adm. dir. i Folketrygdfondet

Tidligere direktør i Folketrygdfondet, Tore Lindholt, mener at dette er uforsvarlig: - Man bør ikke kimse av utgiftskonsekvensene for det offentlige heller. Det går ikke mer enn ett tusen «maksimalpensjonister» for hver milliard i utgifter (over tre år) for folketrygden. Det skulle være interessant å vite hvor store merutgifter den nye ordningen påfører folketrygden, skriver han i et innlegg i Dagsavisen i dag.

Les debattinnlegget:Den nye millionklubben

Etter min mening stiller Lindholt riktig diagnose, men foreskriver feil medisin. Nettopp insitamenter for å få folk til å arbeide lenger må til for å gjøre Norge i stand til å dekke pensjonsregningen.

Hvis ikke vi gjør noe, vil utgiftene fortsette. De øker uansett om politikerne vil det eller ei fordi det er vedtatte rettigheter og fordi befolkningens alderssammensetning forandres. Departementet regner med en utgiftsvekst på 26 milliarder kroner de neste tre årene.

Dermed etterlater Kristin Halvorsen en enorm kostnadsbombe til ettfølgeren. Kuttene Sigbjørn Johnsen må komme med blir smertefulle:

«Beregninger av generasjonsregnskapet viser at offentlige budsjetter må styrkes for at framtidige generasjoner ikke skal stå overfor en økt skattebyrde. Med utgangspunkt i budsjettforslaget for 2010 kan den nødvendige innstrammingen anslås til om lag 10½ pst. av fastlands-BNP. Anslaget er betydelig oppjustert sammenlignet med beregningene i Nasjonalbudsjettet 2009», står det i Nasjonalbudsjettet.

Bare så det er nevnt: 10,5 prosent er rundt 190 milliarder kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.