*Nettavisen* Nyheter.

Hard granskingskritikk av Fast

Anders Eckhoff hadde lite å komme med av sexy avsløringer fra Opticoms indre liv, og mener Fast har ødelagt granskningen. Les hva opprørerne i Opticom fant her

19.05.08 00:19

Selv om han ikke fikk bruke generalforsamlingen til å fremlegge en granskningsrapport, etter en høyst dramatisk og het seanse, valgte tidligere Opticom-styreformann Anders Eckhoff å avholde en presentasjon av sine funn.Les om den meget dramatiske generalforsamlingen her:


Opprørerne knocket ut

Anders Eckhoff begynte sin presentasjon med å beklage at det var svært få sexy nyheter i det han skulle fremlegge.Dette fordi undersøkelsesutvalget ble obstruert og motarbeidet av Robert Keith, Thomas Fussell og Fast. Viktige deler av undersøkelsesutvalgets arbeid har blitt forhindret eller begrenset av Fast manglende medvirking til e-post innsyn, står det i styrets rapport.Videre konkluderer Eckhoffs styre med at Fast har forhindret tilgang til Opticoms egne data og at motparten har brukt alle mulige metoder for å hindre e-postinnsyn. Granskningskommiteen som besto av en advokat og revisor hadde anbefalt å bruke e-post som kilde i granskningen.Eckhoff kunne også fortelle at han og flere andre i styret hadde mottatt brev signert av Fussell og Keith som de oppfattet som juridiske trusler.Eckhoff avviste også alle påstander om lekkasjer fra rapporten til aviser og media.- Det er ikke styret som har lekket, sa Eckhoff som også kunne fortelle at flere av sakene allerede var ute og kjent.Representasjon og honorarer

Eckhoff stilte spørsmålet rundt behovet for representasjon for et firma som nesten ikke har hatt noen kunder.De to engelskmennene har belastet Opticom med 4,3 millioner kroner i representasjonskostnader i perioden mellom fra år 2000 frem til og med år 2005 Undersøkelsesutvalget påpeker at disse kostnadene ikke er godt nok dokumentert.I samme periode er Opticom også blitt belastet med reisekostnader på 4 millioner kroner som stammer fra Keith og Fussell, også har mener utvalget at det er mangelfull dokumentasjon på deler av kostnadene.Den største utgiftposten er riktignok punktet lønn, honorarer og bonus. Totalt har disse utgiftene beløpet seg til 105 millioner kroner fordelt på de Keith, Fussell og Gudesen. Utgiftene har påløpt i perioden mellom år 2000 og 2005. Det er særlig under dette punktet at undersøkelsesutvalget har størst innvendinger på disponeringene til det gamle styret.Undersøkelsesutvalget mener at de styrevedtak som ble vedtatt angående utbetalinger av lønn, honorarer og bonus strider med habilitetsreglene i allmenn aksjeloven. Utvalget konkluderer ikke med at vedtakene er ugyldige, men at styremedlemmene ikke var habile.Advokatene Eckhoff og Christensen mener det foreligger ugyldighet rundt dette punktet.Både Robert Keith og Thomas Fussell har lånt penger av Opticom, de har hver en gjeld på 3.863.285 kroner til selskapet. Utvalget mener at lånene strider med allmenn aksjeloven, selv om selskapet selv har medvirket til at sikkerheten har falt bort.Emisjon

23. januar 2002 ble det vedtatt å gjennomføre en emisjon rettet mot utvalgte investorer. Mottakerne fikk tegne seg for aksjer til 330 kroner stykket. Dagen i forveien har styret i et møte vedtatt å sende en orientering til Oslo Børs angående en ny avtale med Intel. Etter dette gikk kursen i været.Undersøkelsesutvalget vurdering er at dette vedtaket er et brudd på likebehandlingsprinsippet og at selskapet ikke hadde saklig grunn til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Oslo Børs skal ha lagt fra seg saken på bakgrunn av mangelfull informasjon og undersøkelsesutvalget velger å ikke gå videre med denne problemstillingen.Eckhoff sa under presentasjonen at den korte tiden og den begrensede tilgangen til kildemateriale gjorde at det ikke var mulig å trekke bastante konklusjoner og sette to streker under svaret.Eckhoffs hjertesukk

Men Eckhoff sa på slutten i den uoffisielle redegjørelsen at han hadde et privat hjertesukk.- Om du ikke liker dine samarbeidspartnere, de du har investert penger hos, så er det dessverre bare en ting å gjøre – å aldri ha noe med dem å gjøre, sa Eckhoff.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.