YOUNGSTORGET (Nettavisen): Dagens Nasjonal transportplan (NTP) på 1000 milliarder kroner ble lagt frem med brask og bram for snart fire år siden.

Regjeringen hadde bestemt seg for å si ja til nesten alle ønsker.

Allerede den gang var det mange som mente at man hadde bitt over for mye. Siden har kostnadene skutt til himmels på en rekke områder, og ordet «konkursbo» brukes nå om planen.

- Togstrekningen forbi Fredrikstad og Sarpsborg ligger inne med en kostnad med 12 milliarder kroner i dagens plan, men når man graver seg ned i kvikkleiren, så viser det seg at kostnaden er i overkant av 40 milliarder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- En stor, stor reform

Så mandag morgen inviterte samferdselsministeren til et større møte for å fortelle om hvordan han hadde planer om å endevende hele måten man langtidsplanlegger samferdselsprosjekter i Norge.

- Hadde noen sagt til meg for ti år siden, da jeg ledet transportkomiteen på Stortinget, at jernbanebudsjettet skulle være tredoblet og veibudsjettet doblet i 2020, så ville jeg tenkt at det ville være en enkel jobb å være samferdselsminister. Men det viser seg at det er et kjempepotensial for å få mer penger igjen på denne sektoren, sa Hareide på et frokostmøte.

- Det er klart for å gjennomføre en stor, stor reform, la han til.

Han gjør det det klart at mange som har forventninger til nye prosjekter, vil bli skuffet når hans nye plan legges frem.

Har hørt på ekspertgruppe

Statsråden har latt en ekspertgruppe legge premissene for hvordan staten fremover skal tenke samferdselsutbygging.

Rapporten fra ekspertgruppen fikk lite oppmerksomhet da den ble lagt frem i fjor sommer, men innspillene deres var at man måtte tenke helt nytt.

De mente at man i dag er altfor opptatt av hva slags nye prosjekter som skulle bygges, fremfor å tenke på hvilke utfordringer som skal løses.

Les også: Eksperter advarer: Mener Norge ikke bør satse mer på tog

De påpekte også at en del av grunntankene man har hatt om hvilke mål som skal oppnås er utdaterte. For hva er egentlig poenget med å bygge en ekstremt dyr jernbane, når transporten på vei i løpet av kort tid uansett vil være utslippsfri og delvis selvkjørende langtransport vil få ned ulykkesrisikoen?

De var også veldig lite fornøyd med at man satset på feil prosjekter, og ga blaffen i hva som lønte seg.

- Det at det er så stor forskjell i de samfunnsøkonomiske beregningene, og det man velger å bygge når det skal prioriteres, er et tankekors. En skulle nesten ikke to det er sant, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

Skal ta fra politikere en del makt

Når den nye Nasjonal transportplan (NTP) legges frem om et halvt års tid, vil det ifølge Hareide være med en helt ny tenking på hvordan ting skal prioriteres.

- Politikerne må tørre å slippe opp litt, for å la ekspertene styre litt mer. Vi skal ikke lage forventninger om at «akkurat i 2032 skal det bygges akkurat her», men vi skal vente til vi får mest mulig igjen for pengene, sier Hariede.

Stikkordet er «porteføljestyring», der målene i større grad vil være at fagetatene skal løse transportutfordringer og korridorer. Politikere skal i mye mindre grad bestemme hvilke prosjekter som er viktig.

- Vi skal legge frem konkrete prosjekter for de første 6 årene, og transportkorridorer for de neste 6 årene.

- Mange av våre sannheter i denne sektoren blir snudd på hodet. Vi har tenkt at jernbanen er klimavennlig, mens veiene er det motsatte. Nå snus det på hodet. Jeg hadde aldri sett for meg at en ekspertgruppe skulle anbefale meg å legge vekk målet om å få gods bort fra veien, men nå er vi der.

- Alt du gjør på jernbane er så ufattelig dyrt

På spørsmål fra Nettavisen gjør Hareide det klart at jernbanesatsingen de siste årene har vært riktig, og at jernbanen har noen store fordeler rundt de store byene - men at tiden for satsing på jernbane på lange strekninger er over.

Det betyr blant annet at Nord-Norge-banen forblir et luftslott, men trolig også sluttføringen av et sammenhengende Intercity-prosjekt.

- Alt du gjør på jernbane er så ufattelig dyrt, sier Hareide, og mener at jernbanen må møte konkurransen fra utslippsfrie alternativer.

- SV-politikere har de samme utfordringene som jeg har: Man skal nå klimamålene i 2030 og hadde jeg brukt alle pengene på jernbane, så hadde jeg ikke nådd målene, for det har jeg ikke tid til.