- Det er jo litt pinlig å ta feil, men jeg syns jo jeg bør innrømme det, sier Willy Pedersen, professor ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Oslo, til Nettavisen.

Willy Pedersen, som har forsket på rusfeltet i over 25 år, offentliggjorde sin helomvending i synet på kriminalisering av cannabis i en artikkel i Morgenbladet nylig. I artikkelen skriver han at han betraktet jusprofessor Johs. Andenæs og kriminologiprofessor Nils Christie som «naive» da de argumenterte for legalisering av cannabis for 15 år siden.

- Hva slags reaksjoner har du fått etter at du snudde?

- Jeg har fått noen spørsmål om hvorvidt det var nødvendig å si det så høyt. Men ellers har det vært overraskende stille - jeg har fått lite motstand. Det er et fravær av reaksjoner, så det er mer som om man ties i hjel, sier Pedersen.

- Mindre farlig
Willy Pedersen mener at «alkohol og tobakk er svært farlig», mens «cannabis nok er litt mindre farlig enn vi har trodd». I Storbritannia gikk statsminister Gordon Brown tirsdag ut med støtte til innenriksminister Alan Johnsen som ga professor David Nutt sparken som styreleder for Advisory Committee on the Misuse of Drugs (ACMD) . Bakgrunnen for konflikten er at vitenskapsmannen Nutt har argumentert mot den britiske oppgraderingen av cannabisens farlighetsstatus fra C til B på landets forbudsliste.

I en artikkel i tidsskriftet Lancet i 2007 lanserte Nutt og medforfattere en skala for å vurdere rusmidlers farlighetsgrad. Der havnet heroin og kokain på toppen av listen, nedover listen, i fallende farlighetsgrad, finner man alkohol, tobakk, cannabis, LSD, ecstacy og til sist khat.

- Hvorfor er det så kontroversielt at forskere dokumenterer at alkohol og tobakk er farligere enn cannabis?

- Cannabis kom inn som noe nytt her til lands for 40 år siden. Det var forbundet med hippietid og opprør. Det var noe fremmed, uønsket og farlig. Og så er det det at det er kriminalisert, selvfølgelig. Cannabis som rusmiddel er blitt plassert et annet sted alkohol og tobakk, sier Pedersen.

- Stor, svart sektor
Pedersen sier at det er flere grunner til at han har snudd i cannabisspørsmålet.

- En grunn var at internasjonale forskere jeg har respekt for snakket om cannabis på en helt annen måte enn det man gjør i Norge. For det andre så har jeg igjennom min egen forskning sett hvordan mennesker blir eksponert for destruktiv kriminalitet. Cannabisomsetningen er en stor, svart sektor med mange tunge kriminelle aktører på toppen. Det er en større økonomi enn den man ser for kokain, amfetamin og heroin. Sektoren er svær og farlig, og ikke ulik den sektoren som oppstod under forbudstiden for alkohol. Slik som det er i dag kan unge mennesker som bruker cannabis også eksponert for farligere stoffer og kriminalitet gjennom dette miljøet. De sosiale skadevirkningen av forbudet er store, sier Pedersen.

- Ikke rasjonelt
I sin forskning har Pedersen truffet norske multippel sklerose-pasienter som høyst ufrivillig må pleie omgang med gjengkriminelle - for å få medisin i form av cannabis.

- Jeg har intervjuet mange som bruker det av medisinske grunner. Noen MS-pasienter får langt bedre effekt av cannabis enn det de har opplevd å få med andre medisiner. Men Helsedirektoratet klarer ikke å forholde seg rasjonelt til det. Jeg husker en MS-pasient fra en liten by. Han syns det var forferdelig å ha kontakt med gjengkriminelle for å kjøpe cannabis, sier Pedersen.

Et argument mot bruk av cannabis, er at det kan utløse psykisk sykdom - som schizofreni. Men ifølge Pedersen er så viser ny forskning at sjansene for at cannabisbruk skal utløse psykisk sykdom antakelig er noe mindre enn man tidligere antok.

- Jeg har foreslått at en på lengre sikt skal legalisere cannabis slik at man kan kjøpe det på apoteket. Der hører også sigarettene hjemme. Når ungdommene står der i kø med folk som skal ha røykeplaster, så er det jo ikke så veldig kult. Jeg tror ikke slik legalisering vil føre til at forbruket av cannabis vil øke, sier Pedersen.