Hasjpolitiker tapte i retten

Foto: Erik Holsvik (Rogalands Avis)

Sigbjørn Eskeland, nestleder i Det Norske Cannabispartiet, ble i dag dømt for å ha gitt en cannabisplante til politiet.

02.02.10 20:42

31. oktober i fjor troppet Sigbjørn Eskeland sammen med partileder Even Ganja Helland og flere andre medlemmer av Det Norske Cannabispartiet opp i vakten på Stavanger politistasjon.

Der ba de om å få levere et brev til politistasjonssjef Henry Ove Berg.

Eskeland bar også med seg en cannabisplante som han overleverte en politibetjent i vakten.

Da Eskeland forklarte seg for Stavanger tingrett i dag, sa han at det var snakk om en aksjon der de ønsket å skaffe oppmerksomhet omkring partiet, skriver Rogalands Avis.

Ifølge Eskeland ønsket de også rette et fokus i forhold til det som han betegner som politiets feilprioriteringen.

Sendt på dør
Ifølge Eskeland var det snakk om en mild form for provokasjon der han ikke hadde forventet noen reaksjon.

– Jeg trodde dere hadde litt mer bakkekontakt, sa han i forklaringen sin.

I forbindelse med aksjonen ble de resterende partimedlemmene sendt på dør.

Samtidig foretok en politibetjent et straksavhør av Eskeland der han erkjente at planten var hans og at han brukte et halvt gram hasj daglig på kveldstid.

Som en følge av dette fikk han et forelegg på 5000 kroner.

Politiet har også fattet et forvaltningsvedtak der de har tatt førerretten fra Eskeland i fire år og begrunnet dette med «manglende edruelighet».

Endret forklaring
Da Eskeland forklarte seg i retten, gikk han tilbake på det han hadde forklart politiet.

– Planten var ikke min. Jeg fikk den av en person like utenfor politihuset, sa Eskeland til retten.

Når det gjaldt bruk av hasj, sa Eskeland at han hadde sluttet med dette i 2006 og at han nå røykte et halvt gram med marihuana i måneden.

– Jeg ga falsk forklaring for at saken skulle komme til retten. I ettertid ser jeg at ikke det var det smarteste, sa Eskeland.

Skyldig
Per Våland Mauritzen, dommerfullmektig i Stavanger tingrett, kom til at det ikke var grunn til å trekke i tvil det Eskeland hadde sagt i politiavhøret om at det var han som hadde dyrket cannabisplanten.

I forbindelse med Eskelands bruk av hasj mente retten at det han hadde forklart i avhøret skulle legges til grunn.

I dommen heter det også at «uttalelsen i Rogalands Avis den 30. desember 2009 om at han har et moderat forbruk av cannabis – et halvt gram hver dag på kveldstid – støtter opp om dette. Retten er åpen for at det kan ha vært en misforståelse mellom tiltalte og journalisten, men mener at ordlyden i artikkelen er for klar til at det går an å se vekk fra den».

Straffen ble 6000 kroner i bot. I tillegg må Eskeland ut med 1000 kroner i saksomkostninger.

Ifølge Eskeland anket han dommen på stedet.

– Jeg har tilbudt å komme med urinprøve som viser at jeg ikke bruker hasj. Videre har de dømt meg på grunnlag av en politiforklaring som jeg senere har trukket. I tillegg må det være lov å ytre seg politisk uten å bli straffet for det, sier han til Rogalands Avis.

Les flere saker i Rogalands Avis.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.