Gå til sidens hovedinnhold

Haster å gjøre norske småbruk bærekraftige

Jo mer politikerne i de senere årene har begynt å snakke om bærekraft, desto mindre bærekraftig har jordbruket blitt.

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

Norsk jordbruk har vært bærekraftig i mange år. Mange hundre år. Målet for bonden har alltid vært å overlate gården i minst like god stand og aller helst i enda bedre stand enn den var. Fra før.

Bonden har brukt de ressursene som har vært tilgjengelig på og rundt gården og laget mat av dette. Både til seg selv og sin familie, men i stadig større grad til alle oss andre. Som ikke er bønder. Dette er bærekraft i praksis. Og ikke bare et nymotens ord. Med eller uten mening. Eller betydning.

Det tragikomiske er at jo mer politikerne i de senere årene har begynt å snakke om bærekraft, desto mindre bærekraftig har jordbruket blitt. Til tross for at jordbruk er en politisk næring. Som ingen andre.

Les også: Vindkraft: Keiserens nye kraftkilde?

Effektivisering

Og det er ikke intensjonene det er noe galt med. De er fine nok. Men det skorter på forståelsen av hva jordbruk er. Egentlig.

Jordbruk er ikke industri der man kan øke effektiviteten og dra nytte av skalafordeler. Jordbruk er fotosyntese. Og den foregår ikke raskere enn den gjør. Selv om traktorene og fjøsene er aldri så store. En reell effektivisering av jordbruket er altså ikke mulig. Så når politikerne stiller krav om økt effektivisering må bøndene svare med «snik-effektivisering», gjennom bruk av fôr- og tilsetningsstoffer som ikke tilhører det norske ressursgrunnlaget. Og dette virker på et slags vis - helt til man innser at det ikke er bærekraftig. På noe vis.

Les også: Er offentlig sektor rustet til å løfte privat sektor?

Haster

Og da er det gjerne for sent. For da har strukturene i jordbruket allerede tilpasset seg til snik-effektiviseringen og disse strukturendringene er irreversible. Småbrukene oppstår ikke igjen. De er borte. For alltid.

Men ennå er det ikke for sent å gjøre noe med denne bedrøvelige utviklingen. Det er fortsatt småbruk igjen i Norge!

Men det haster med å gjøre disse bærekraftige. Igjen. Før det er for sent. For da er det ingen vei tilbake. Da har vi ikke småbruk igjen. Og de brukene som fortsatt finnes vil uansett være små. Uansett hvem man sammenligner seg med.

Les også: Sporløs ferdsel og andre tillitvekkende ord

Kommentarer til denne saken