*Nettavisen* Nyheter.

Haudemann avviser innsidehandel

Kjendisinvestor slår nå hardt tilbake i forhold til artikler publidert i Dagens Næringsliv lørdag og mandag. Les hans pressemelding rundt de mulige innsidehandlene

19.05.08 01:00

Pressemeldingen: "I en omfattende artikkel i Dagens Næringsliv 29. november, samt i oppfølgende artikkel i samme avis i dag insinueres det at jeg har foretatt kjøp/salg av aksjer basert på misbruk av innsideinformasjon og at jeg ved en anledning har gitt slik informasjon. Jeg vil på det sterkeste avvise dette, og understreker at jeg til enhver tid følger de gjeldende lover og regler for handel med verdipapirerDagens Næringsliv har trukket frem en rekke konkrete saker som søker å underbygge insinuasjonene. Jeg har følgende kommentar til dette:Birdstep ASA 2003 - I artikkelen 29. november samt med oppfølgende artikkel 1. desember insinuerer Dagens Næringsliv at jeg skulle ha mottatt og benyttet sensitiv informasjon fra styremedlemmer og ledende ansatte i Birdstep ifm. salg av mine aksjer i selskapet.Som Dagens Næringsliv er kjent med ble mine gjenværende aksjer i Birdstep solgt i perioden 12.august - 1. september. Den 29. august sendte Birdstep ut en melding til Oslo Børs om at Intel hadde utsatt sine planer om å benytte Birdstep-teknologi i sin nye prosessor. Meldingen fra Birdstep ble sendt etter at selskapet hadde mottatt denne informasjonen - i tråd med børsforskriftene. Ledende ansatte og styremedlemmer hadde ikke selv mottatt denne informasjonen da den ble sendt til selskapet fra Intel den 28.august etter børsens stengetid - dette iflg. Birdstep. Dermed er det umulig at undertegnede kan ha mottatt denne informasjonen og dermed misbrukt den. For øvrig ser jeg frem til en gjennomgang av saken med Kredittilsynet som vil motbevise de insinuasjoner som er lagt frem av Dagens Næringsliv 29.november.Q-Free ASA 2003 - Wega ASA kjøpte 10.000 aksjer i Q-Free til kurs NOK 4,50 den 18. juni, dagen etter at selskapet hadde avholdt sin ordinære generalforsamling hvor selskapet redegjorde for driften. Wega sendte melding til Oslo Børs før børsåpning 19. juni. Samme dag sendt Q-Free ut en melding om inngåelse av en mindre kontrakt i Spania. Styret, herunder styremedlem Harald Arnet,var ikke informert om denne avtalen som følge av størrelsen på kontrakten.Tandberg Data 1998 - Den 19. mars 1998 solgte jeg 1/3 av mine aksjer i selskapet. Salget ble gjennomført samtidig med at selskapet gjennomførte en emisjon på NOK 320 millioner. Saken ble forøvrig gjennomgått av Kredittilsynet i 1998 som ikke hadde innvendinger til min håndtering av transaksjonen.ASK 1998 - Dagens Næringsliv skriver at Trojan AS, et selskap som undertegnede på det tidspunktet eide 1/3 av, hadde foretatt et innsidekjøp rett forut for at Ask informerte Oslo Børs om overtagelse av Proxima Inc.Kjøpet var imidlertid en ren innløsning av opsjoner ifm. utløp av disse og bryter således ikke med Verdipapirhandelloven. Opsjonene ble kjøpt 3 måneder forut for innløsningen.Tandberg Data 1999 - I artikkelen i Dagens Næringsliv ble det insinuert at min bror Stein Haudemann Andersen solgte seg ut av Tandberg Data basert på innsideinformasjon gitt av undertegnede. Saken har vært gjenstand for undersøkelse av Kredittilsynet som ikke hadde innvendinger." heter det i pressemeldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag