Det krever de fire regjeringspartiene på Stortinget i sin avtale om statsbudsjettet for 2020.

– Flertallet peker på at innføringen av satser gjelder fra 1. mars 2020 og forventer at regjeringen i god tid innen ikrafttredelse sørger for at retningslinjene også fanger opp at barn med særskilte behov, får dekket nødvendige utgifter til briller, heter det i avtalen.

Regjeringen setter i 2020-budsjettet et tak på barnebriller på 1.200 kroner for ordinære briller og 2.400 kroner for ekstra tilpassede briller. Tiltaket vil gi en innsparing på 122 millioner kroner.

– Flertallet er opptatt av at barn som kvalifiseres for denne ordningen, skal sikres hensiktsmessige briller, og at fellesskapets ressurser anvendes godt, skriver regjeringspartiene.

Nå varsles det derfor en gjennomgang av praktiseringen av ordningen, og regjeringen skal vurdere om det er behov for å foreta endringer i retningslinjene.

(©NTB)