Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) var tydelig overfor Stortinget at EØS-reglene gjaldt i stortingsmelding om trygdeeksport. Likevel fortsatte Navs praksis.

To år før Nav-skandalen sprakk ble det i Stortingsmelding 40 om trygdeeksport sju ganger vist til at EØS-avtalen gjelder. Det viser en gjennomgang VG har gjort.

Les også: SV og Ap medgir at de kan ha medansvar for Nav-skandalen

I meldingen regjeringen sendte til Stortinget 16. juni 2017 slås det fast at «gjennom EØS-avtalen har mottakerne rett til å eksportere de aller fleste ytelsene, herunder sykepenger og arbeidsavklaringspenger, til land innen EØS».

Samtidig skrev regjeringen at gjeldende rett var noe annet – nemlig at stønadene det her er snakk om «kan gis til medlemmer av folketrygden som oppholder seg i Norge» og at det i «visse situasjoner» kan gjøres unntak for kravet om opphold i Norge etter loven om folketrygden.

Les også: Ingen trakk i nødbremsen: Sju domfelt etter at Nav fikk mistanke om feil

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, som var saksordfører for meldingen, sier Hauglie, regjeringen og Ap gjorde hva de kunne for å tone ned at EØS-avtalen gjør at folk kunne ta med seg trygden til EØS-land.

Les også: NAV-skandalen må ikke bli en sovepute for mer trygdesvindel og trygdeeksport

– Det at EØS-regelverket trumfet norske regler var så betent at jeg ikke engang fikk regjeringen og Ap med på en merknad hvor jeg bare skrev det som står i stortingsmeldingen, om at «det internasjonale regelverket går foran det norske, dersom det er motstrid mellom de to regelsettene», sier han til VG.

Les også: Ti nye straffesaker knyttes til Nav-skandalen

– Den merknaden nektet regjeringen og Ap å være med på, sier han.

Lundteigen sier meldingen bevisst var formulert vanskelig fordi den var laget for å redusere eksporten av velferdsytelser.

Les også: Nav mente det ville være «arbeidskrevende» å finne folk som kunne være feilaktig dømt