I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å innføre faste satser for støtte til barnebriller. For ordinære briller settes satsen til 1.200 kroner, mens satsen for ekstra tilpassede briller settes til det dobbelte, 2.400 kroner.

– Årsaken til at vi har foreslått denne endringen, er at en gjennomgang av ordningen viste at det var store prisvariasjoner, og at det i mange tilfeller ble gitt stønad til uforholdsmessig dyre briller, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NTB.

I tillegg til barnebrilleordningen er det også en ordning uten begrensninger på alder og hvor mye man kan få i støtte. Denne ordningen blir ikke rørt i det nye statsbudsjettet.

Det har vekket stor oppstandelse de siste dagene etter oppslag om at familier ville mistet titusenvis av kroner om de nye satsene i barnebrilleordningen allerede var innført.

Les også: Kutter støtte til barnebriller - men hvor mye koster egentlig briller til barn?

Særskilte behov

Hauglie foreslår nå en unntaksordning.

– Unntaksordningen vil sikre at foreldre med barn med særskilte behov kan få dekket utgifter som går ut over disse satsene, dersom de søker om det og oppfyller vilkårene, sier Hauglie.

Vilkårene for unntaksordningen skal gjennomgås, før endringen innføres i mars.

Venstre og Frp i klinsj

Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja og partifelle Carl-Erik Grimstad gikk i Aftenposten hardt ut mot det opprinnelige forslaget, og Raja lovte at Venstre på Stortinget ville gjøre det de kunne for å reversere det. Frps Erlend Wiborg, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, uttrykte til samme avis misnøye med Venstre-politikernes framferd.

– Jeg er komitéleder og har ansvaret for dette forslaget i komiteen. Abid Raja eller Carl-Erik Grimstad har ikke pratet ett sekund med meg om dette. Men det er jo typisk at Raja går ut med dette i mediene uten å prate med oss andre. Det kan virke som om medieoppslaget er viktigere enn saken, sa Wiborg til avisa.