Havila snur underskudd til overskudd

Et svakt spotmarked preger fortsatt sektoren.

Spotmarkedet var gjennomgående svakt i fjerde kvartal. Sektoren sliter med overkapasitet som har presset dagratene ned. I fjerde kvartal hadde likevel Havila en samlet flåteutnyttelse på 92 prosent for fartøy som opereres i Norge.

Presset på dagratene har gitt lavere fraktinntekter. I fjerde kvartal falt fraktinntektene til 211,4 millioner kroner fra 294,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Samlet ble inntektene på 216,9 millioner kroner mot 294,4 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor.

Havila fikk i fjerde kvartal et resultat på 30,9 millioner kroner. Det er en klar forbedring fra et underskudd på 86,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2008.

Resultatet etter fjerde kvartal 2008 ble sterkt preget av finanskostnader på 277,4 millioner kroner. Driftsresultatet falt til 59,1 millioner kroner fra 160,9 millioner kroner.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) falt til 96,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2009 fra 187,8 millioner kroner i samme periode året før.

Havila opplyser at første kvartal har startet svakt og er ventet å bli svakt. Det er også forventet svingninger på grunn av været. Likevel ligger ratenivåene på lange kontrakter på det rederiet kaller akseptable nivåer.

De viser også til at flere fartøy vil forlate spotmarkedet i Nordsjøen i løpet av første kvartal.

Selskapet vil ha tre ankerhåndteringsfartøyer i spotmarkedet i første kvartal. Det ene, «Havila Jupiter» vil være i spotmarkedet fra slutten av mars. I tillegg vil fire plattformforsyningsskip være i spotmarkedet. To forlater sportmarkedet i løpet av første kvartal, mens ett kommer inn mot slutten av januar.

Samlet vil Havila få levert fire nye fartøy i 2010 og disse har allerede finansiering. Selskapet har også fått tilbud fra Eksportfinans i forbindelse med fartøy med levering i 2011.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.