I undersøkelsen Sentio har utført for avisa om hvilket fylke folk opplever som best, svarer bare 3 prosent Hedmark. I tillegg synes bare 30 prosent av hedmarkingene som svarte, at deres eget fylke er best.

Mest fornøyd er de i Rogaland og Sogn og Fjordane, der 63 prosent svarte at eget fylke er best. Uavhengig av hvor de bor selv, er det østlandsfylker, Oslo, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag som scorer høyest.

Om man ser på hvor stor andel som har stemt på eget fylke, kommer Oslo bare marginalt bedre ut enn Hedmark. Vest- og Sør-Norge ligger på topp. I tillegg til Rogaland og Sogn og Fjordane er det Vest-Agder, Møre og Romsdal og Akershus-fylkene som gjør det best.

Undersøkelsen viser også at folk jevnt over er lojale mot egen region. De som svarte fra Finnmark, Troms og Nordland er for eksempel enige om at de tre nordnorske fylkene er best.

Aller mest lojale er de på Vestlandet: I tillegg til at beboerne der foretrekker sin egen region, har også 57 prosent av vestlendingene stemt på eget fylke. Det er den eneste regionen hvor flertallet har det.Mest fornøyd er de i Rogaland og Sogn og Fjordane, der 63 prosent svarte at eget fylke er best. Uavhengig av hvor de bor selv, er det østlandsfylker, Oslo, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag som scorer høyest.

Om man ser på hvor stor andel som har stemt på eget fylke, kommer Oslo bare marginalt bedre ut enn Hedmark. Vest- og Sør-Norge ligger på topp. I tillegg til Rogaland og Sogn og Fjordane er det Vest-Agder, Møre og Romsdal og Akershus-fylkene som gjør det best.

Undersøkelsen viser også at folk jevnt over er lojale mot egen region. De som svarte fra Finnmark, Troms og Nordland er for eksempel enige om at de tre nordnorske fylkene er best.

Aller mest lojale er de på Vestlandet: I tillegg til at beboerne der foretrekker sin egen region, har også 57 prosent av vestlendingene stemt på eget fylke. Det er den eneste regionen hvor flertallet har det. (©NTB)