Gå til sidens hovedinnhold

Hedret falne soldater

Statsminister Jens Stoltenberg brukte nyttårstalen blant annet til å hedre soldatene som har falt i tjeneste i Afghanistan.

I sin nyttårstale snakket statsminister Jens Stoltenberg (Ap) om jubileet for den norske erobringen av Sørpolen i 1911, velstandsutviklingen i Norge de siste 100 årene, dagens innsats for å hindre global oppvarming, det nye pensjonssystemet, eldreomsorgen og falne norske soldater i Afghanistan.

Se statsministerens nyttårstale her (regjeringen.no)

Les hele talen her (PDF)

- Våre helter i dag
- Roald Amundsen ble nasjonens helt for det mot han viste i isen. Våre helter i dag er de kvinner og menn som tjenestegjør i Afghanistan, sa statsministeren blant annet.

Han nevnte hvordan han feiret 17. mai med norske soldater i Meymaneh og hvordan han opplevde å få budskapet om veibomben som drepte fire norske soldater i ISAF-styrken noen uker senere.

Stoltenberg nevnte dem alle ved navn; Andreas Eldjarn, Simen Tokle, Trond Andre Bolle og Christian Lian. Han leste også navnene på de som tidligere har falt i tjeneste i Afghanistan.

- De var sendt av Norge på oppdrag for verdenssamfunnet. De ga sine liv for fred i Afghanistan og for en tryggere verden, sa han og rettet en stor takk til de norske styrkene i utlandet.

Nansen og Amundsen
I desember 2011 er det 100 år siden Roald Amundsen plantet det norske flagget på Sørpolen, og statsministeren innledet talen med å snakke om dette jubileet. Han viste til hvordan Amundsen og Fridtjof Nansens bragder på polene var med å fylle en ung nasjon med stolthet.

- Hver generasjon må sette seg nye, djerve mål. Nå handler Sørpolen om om samarbeid for å forstå klimaendringene som truer en hel verden, sa Stoltenberg med henvisning til den norske forskningsinnsatsen der.

- Nansen og Amundsens erobret isen. Vår bragd skal være å hindre at isen smelter, sa han.

Jens Stoltenberg brukte mye av talen til å snakke om velstandsutviklingen Norge har opplevd i disse årene siden 1911 og hedret dagens eldre - generasjonen som har bygget opp dagens velferdssamfunn.

- De eldste blant oss er med rette kalt den fremste generasjonen, sa han.

- Sikrer valgfrihet
Statsministeren brukte videre talen til å reklamere for det nye pensjonssystemet som nå har trådt i kraft og minnet om at det nå er mulig for alle å ta ut pensjon fra fylte 62.

- Ordningen sikrer valgfrihet for de som ikke kan eller vil jobbe mer. Mange vil roe ned, dyrke sine interesser, og det er dem virkelig vel unt. Samtidig er det mange som har hels og vilje til å stå på videre. Det blir fra og med i dag lettere å kombinere pensjon og alder, sa Stoltenberg.

Lovet økt innsats i eldreomsorgen
Statsministeren delte ut ros til de mange som får hjulene i eldreomsorgen til å gå rundt, et yrke dominert av kvinner, og han lovet økt innsats for at alle eldre skal få den hjelper de trenger, blant annet gjennom at det skal bygges ut flere sykehjemsplasser.

- En av de viktigste bærebjelkene i et moderne samfunn er god eldreomsorg. Ingen skal være redd for at de ikke får en hjelpende hånd. For noen holder det med hjemmehjelp noen timer i uka, andre trenger pleie hele døgnet, sa han.

Kommentarer til denne saken