Gå til sidens hovedinnhold

Hegnar vant over Høiness

Mona Høiness tapte søksmålet mot Hegnar Online.

Høiness er dømt til å betale 225.480 kroner i saksomkostninger.

- Jeg har ikke analysert dommen selv men vi er glade for å ha fått medhold i saken. Vi synes dommen er riktig. Vi anførte også prinsipalt at sitatene ikke var ærekrenkende, sier Hegnars advokat, Kyrre Eggen til Nettavisen.

«Vi skal først gjennomgå premissene for dommen nøye. Men det er grunn til å frykte at dette resultatet gir et signal om at det er fritt fram for anonym hets og sjikane på norske nettsteder. Med denne avgjørelsen blir det vanskelig å stoppe denne typen hatefulle og foraktfulle ytringer. Det er en trist dag for alle som er opptatt av et effektivt vern mot sjikane og hets på internett. Vi tror denne dommen er rettslig feil og i utakt med den alminnelige rettsfølelse, og vil innen ankefristen vurdere om den skal ankes» sier Mona Høiness sin advokat Halvard Helle i en uttalelse til Nettavisen.

- Ikke krenkende
Oslo tingrett mener altså at de tre ytringene ikke er krenkende for Mona Høiness, og at hun må tåle slikt i debatter rundt hennes person i det offentlige rom.

«Retten har stor forståelse for at Høiness opplever det ubehagelig at anonyme personer poster slibrige ytringer om henne på nettet. Men ytring 2 fra ”Gjest”, er etter rettens oppfatning ikke egnet til å krenke noens ærefølelse» skriver tingretten om en av de tre ytringene. Ligende vurderinger gjør retten også for de andre ytringene.

«En ytring om at Høiness har hatt et seksuelt forhold til en person, som ikke er identifisert, og et spørsmål om hun fortsatt har det, er etter rettens oppfatning ikke en beskyldning som egnet til å krenke hennes omdømme (...) Det er ingen antydning om at Høiness er promiskuøs eller har annen umoralsk seksuell adferd» står det om den siste av de tre ytringene.

Debatt om arvesaken
Rettssaken mellom advokat Mona Høiness og redaktør Trygve Hegnar dreide seg om barnslige seksuelle utsagn om Mona Høiness som var skrevet på debattforumet Hegnar Online 5. og 7. november 2010

Mona Høiness saksøkte Hegnar Online og redaktør Stein Ove Haugen for ikke å ha fjernet de seksuelle utsagnene som ble skrevet på debattforumet av ukjente personer.

Mona Høiness krevde derimot 275.000 i erstatning fra Hegnar Online og dets redaktør.

Trygve Hegnar møtte i retten som styreleder i Hegnar Online.

Ytringene sett i sammenheng
Om de tre ytringene sett i sammenheng, skriver Oslo tingrett: «Spørsmålet er om det faktum at det fremsettes flere ytringer over tid, selv om ikke de enkelte ytringer i den sammenheng de er fremsatt, er egnet til å krenke Høiness omdømme eller æresfølelse. Flere små dråper kan uthule en stein, selv om den enkelte dråpe ikke har den evnen. Hvis det til stadighet, over tid, fremkommer ytringer om en person av den karakter som denne saken gjelder, ser ikke retten bort fra at ytringene til slutt kan være egnet til å skade en gjennomsnittspersons omdømme og æresfølelse. Personens opprinnelige omdømme og æresfølelse blir på en måte visket bort av useriøse ytringer. Etter rettens oppfatning slår ikke dette til i nærværende sak. Tross alt er ytringene få, fremsatt over et forholdsvis kort tidsrom og er ikke lest av mange mennesker.» skriver retten.

Vant i PFU
De tre utsagnene som Høiness saksøkte Hegnar Online for, kom i forbindelse med at magasinet Kapital, der Trygve Hegnar er redaktør, hadde skrevet om den såkalte arvesaken der Mona Høiness arvet millioner fra en gammel kvinne hun var verge for.

Mona Høiness mente at Hegnar Online ikke hadde utøvet sitt redaktøransvar og fjernet de sjikanøse meldingene.

Nettstedet ble ble felt for de tre utsagnene i Pressens Faglige Utvalg (PFU) som mente at utsagnene var grove. Likevel mente Hegnar Online i retten at selskapet ikke hadde juridisk ansvar.

I Oslo tingrett hevdet Hegnar Online at de bare formidler ytringer, men ikke er ansvarlig for innholdet og at Mona Høiness heller burde ha politianmeldt personene som skrev dem på Hegnar Online. Mona Høiness krevde derimot 275.000 i erstatning fra Hegnar Online og dets redaktør.

Den prinsipielle delen av denne saken - altså ansvaret til Hegnar Online - har ikke Oslo tingrett tatt stilling, men bare konstatert at sitatene ikke er støtende i rettslig forstand.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar