I en melding kommer det frem at Hurtigruten har inngått en ny avtale med staten ved Samferdselsdepartementet for drift av ruten Bergen-Kirkenes for perioden 2012 - 2019.

Som en følge av denne mottar Hurtigruten 5.120 millioner kroner (i 2011-kroneverdi), som gir en snittkompensasjon for statens kjøp av tjenester på 640 millioner kroner per år.

Dette er mye mer enn den foregående avtalen, der statens kompensasjon i fjor utgjorde 377 millioner kroner.

På strekningen Bergen-Kirkenes er det rett i overkant av en million gjestedøgn årlig, noe som dermed gjør at Hurtigruten nå sponses med vel 640 kroner for hver passasjer - hvert eneste døgn.

Trygve Hegnar ble en av de største eierne i selskapet, da han i 2009 betalte i overkant av 256 millioner kroner for 20 prosent av selskapet.

Flere endringer
Utbetalingene er størst til neste år med 700 millioner kroner, for så å gradvis trappes ned til 580 millioner kroner i 2019. Kompensasjonsbeløpet vil i sin helhet bli prisjustert hvert år.

I tillegg har Hurtigruten fått flere nye klausuler med, som medfører at pengene kommer inn til selskapet.

* Ruteavvik på grunn av været ikke gir trekk i godtgjørelsen
* Ruteavvik på grunn av tekniske forhold gir trekk i godtgjørelse, men ikke konvensjonalbøter
* Selskapet gis anledning til å ta ut skip til sammen 22 dager til festivaler og lignende uten trekk i godtgjørelse

Fornøyd eier
Ikke uventet er Hegnar fornøyd med sponsingen.

- Staten har valgt et godt og omfattende tilbud til kystbefolkningen og distriktene, med seilinger hver dag til 34 havner. Den nye avtalen med staten gir oss den trygghet og langsiktighet vi trenger for å kunne levere et kvalitetsprodukt. 25.000 havneanløp i året sier noe om dimensjonen på det Hurtigruten leverer, sier styreleder Trygve Hegnar i meldingen.

Også Hegnars sjef i selskapet er fornøyd med den enorme summen.

- Vi er godt fornøyd med at det har vært mulig å få en godtgjørelse som reflekterer kostnaden og risikoen ved den tjenesten som leveres. Avtalen gir den forutsigbarhet som kysten fortjener og Hurtigruten trenger, sier administrerende direktør Olav Fjell.

På Oslo Børs løftes hurtigruten med 8,87 prosent til 5,28 kroner.

Her kan du følge Hurtigruten på Oslo Børs

Bakgrunn i cruise
Hegnar er selvsagt mest kjent som mediemann, men et selskap som Hurtigruten er ikke helt nytt for ham.

Rundt 1980 gikk han inn som rådgiver for eierne i Kloster Cruise og kjøpte seg gradvis opp til å bli en betydelig aksjonær i rederiet, som etter hvert skiftet navn til NCL. Er periode ledet han også selskapet, med hovedbase i Miami.

Rederiet levde en turbulent tilværelse på Oslo Børs på 1990-tallet, men et bud fra malaysiske Star Cruises gjorde at Hegnar i 2000 kunne selge seg ut med solid gevinst.