Bjørn Alfred Ropstad (KrF), ordfører i Evje og Hornnes kommune, er gjesteredaktør i Nettavisen i dag.

Jeg har troen på bygdene. At man kan leve gode liv i distriktene. Med skoler som ser elevene og sykehjem som tar vare på de eldre, og trygge arbeidsplasser for et langt arbeidsliv.

Men hvordan skal vi klare å opprettholde og skape levende bygdesamfunn? Vi ser at byene vokser på bekostning av distrikts-Norge. I desember 2018 skrev Gunnar Stavrum i Nettavisen i en kommentar at «Nordmenn flest vil til byene - det er der verdiskapingen skjer». De siste tallene viser fra Statistisk sentralbyrå viser at 8 av 10 nordmenn bor i tettsteder.

Det er riktig at en region er avhengig av livskraftige byer, men samtidig er det viktig at bygda også kan ta del i den veksten. Og vi må beholde troen på bygdene som steder der også verdiskapningen skjer.

Les også: Mer skatt betyr ikke mer velferd

Et strålende eksempel er Evje. I kjølvannet av Forsvarets omstrukturering i 2002 ble Evjemoen nedlagt. Det å miste nærmere 300 arbeidsplasser for en kommune med 3400 innbyggere, er dramatisk. Mange små steder i landet står overfor lignende utfordringer. Men nå - 17 år senere - er det flere arbeidsplasser enn før Forsvaret forsvant ut. Det er en fantastisk historie. Dette skyldes godt samarbeid, satsing og målrettet omstillingsarbeid over tid. Denne uka åpner Jysk en butikk på Evje, og satser millioner i ei lita bygd.

KrF har lange tradisjoner som et næringsparti. Ikke bare som et parti for primærnæringene, men også med et sterkt engasjement for de små- og mellomstore bedriftene. Dette legger til rette for gode lokalmiljø og spredt bosetting. Dette sikrer velferden! Vi kan ikke føre en familiepolitikk for valgfrihet eller styrke eldreomsorgen uten inntekter i kommune- og statskassen.

Les også: - Det er panikk i regjeringen, og velgerne flykter fra regjeringspartiene

Dette henger også nøye sammen med KrFs hjertesaker. Verdiskaping og arbeidsplasser handler også om kampen for samfunnets mest sårbare, mot fattigdom og mot global oppvarming. Hvordan da? Jo, verdiskaping og nye, gjerne grønne arbeidsplasser, er selve forutsetningen for å skape et varmere samfunn, utrydde fattigdom og løse klimautfordringen. Ting henger sammen.

Vi trenger verdiskaping og arbeidsplasser – også i distriktene. Små og mellomstore bedrifter, ofte familieeide, er ryggraden i det norske næringslivet. Mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge har under 100 ansatte. Nesten halvparten av ansatte i privat sektor jobber i en liten eller mellomstor bedrift. De står for halvparten av den årlige verdiskapingen i landet. For at vi skal kunne ta vare på lokalsamfunnene i hele landet, bevare disse små fellesskapene og de verdiene som det bringer, må det også være arbeidsplasser. En bygd med jobb for alle er en bygd med bærekraftige framtidsutsikter. KrF er opptatt av å heie frem verdiskapning slik at vi klarer å ta vare på distriktene våre.

Les også: Gi din stemme til barna i år

Skal vi få til vekst i bygdene trenger vi ungdommen. Familien må ha arbeid, det må tilrettelegges for at begge foreldre kan jobbe. Vi har sett at det over tid har foregått en sentralisering. Dette er noe jeg vil ha som min fanesak i det nye Agder fylkesting. Hele landsdelen må nå merke at det blir et nytt Agder. Vi må ta vare på mennesker som vil skape.

Som vil utvikle ideer og løsninger de tror på. Mennesker som vil ta ansvar for lokalsamfunnet.

De som vil gi neste generasjon noe å bygge videre på.

Derfor må vi tilrettelegge og skape nye arbeidsplasser. Vi må jobbe for å overføre oppgaver til de nye regionene, som da også kan plasseres utenom de størst byene.

Familien er nøkkelen for å få levende bygder, men det er også helt avgjørende at vi tar i bruk en viktig ressurs: Den stadig voksende gruppen av friske eldre i samfunnet. Dette er en kapasitet med mennesker som har lyst og evne og ikke minst kompetanse som vi i dag i altfor liten grad bruker. Det å føle at man er til nytte, gir livet mening og skaper livslyst.