I september skal 2000 heimevernssoldater trene i Oslo og byene rundt Oslo.

«De neste to ukene har HV-02 kalt inn over 2000 heimevernssoldater som skal trene flere steder rundt Oslo, og på Østlandet fra 15. til 23. september. Disse stedene er bydelene Nordstrand, Gamle Oslo, Alna, Grorud, Sentrum og Grünerløkka. Det vil også være militær aktivitet utenfor Oslo. Områdene som vil bli berørt er Lillestrøm, Asker, Bærum, Drøbak, Ski og Elverum.», skriver de i en pressemelding.

Soldaten vil være uniformerte og prege bybildet, men heimevernet opplyser at de vil trene på en måte som gjør ulempen minst mulig for sivilbefolkningen.

– Heimevernsområdene i HV-02 må trene i byene for å styrke vår evne til å kunne håndtere trusler og hendelser også der, sier oberst Kai Morkestrand, sjef for Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02.

Les også

Finland vs. Norge

Heimevernet skriver at det vil skiltes godt før øvelsene og at de har tett kommunikasjon med politiet.

– Ved spørsmål eller hendelser vil man kunne kontakte det militære personellet som går i gule vester. HV-02 har også et meget godt samarbeid med kommuneledelse og politi i gjennomføringen av treningen.

Og øvingsscenarioet for øvelsene er allerede satt.

– Det er et mål å «ta byen tilbake» og være synlige. Vi må forvente at ved en krise vil mye av oppdragsløsningen foregå i by heller enn i skog, og det må vi øve på, fortalte områdesjefen for Lillestrøm og Kjeller HV-område, Stian Bakken, som trente området sitt tidligere i år i Oslo.