På en kanonlavett trukket av 98 marinesoldater ble dronningens kiste fraktet inn i Westminster Abbey, der 2.000 verdensledere, kongelige og britiske politikere, adelige og andre hadde kommet for å delta i dronning Elizabeths gravferd.

Bak prosesjonen fulgte dronningens barn – kong Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward – og tre av barnebarna hennes, prins William, prins Harry og Peter Philips.

Langs ferden mellom Westminster Hall og Westminster Abbey hadde folket samlet seg for å få et glimt av kisten til sin monark gjennom 70 år. Dronning Elizabeth døde 8. september, 96 år gammel. Oppå kisten lå dronningens riksregalier og en bukett fra hennes eldste sønn og arving, kong Charles.

Buketten besto av blomster fra hagene ved Buckingham Palace, Clarence House og Highgrove House – steder dronningen elsket å være.

Kongefamilien

Enda flere medlemmer av kongefamilien fulgte kisten opp kirkegulvet i Westminster Abbey. Blant dem dronning Camilla, som gikk ved siden av sin ektemann, kongen. Også prinsesse Kate sluttet seg til prins William sammen med to av deres tre barn, prins George og prinsesse Charlotte, dronningens oldebarn.

Gudstjenesten startet med salmen «The Sentences», som har blitt spilt i hver kongelige begravelse i Storbritannia siden 1700-tallet.

– Her hvor Elizabeth ble viet og kronet, samles vi fra hele nasjonen, fra Det britiske samveldet og hele verden for å sørge over tapet, for å minnes hennes lange liv i uselvisk tjeneste og overgi henne til Gud vår skaper og gjenløser, ble det sagt i åpningsordene til David Hoyle, presten ved Westminster Abbey.

Norges kong Harald og dronning Sonja satt rett overfor den britiske kongefamilien under gudstjenesten, like ved både Danmarks dronning Margrethe og det svenske kongeparet.

– Kjærlig sinnelag

Det ble en høytidelig gudstjeneste i den fullsatte kirken. Statsminister Liz Truss var blant flere som leste fra Bibelen under seremonien, og det ble sunget flere salmer med historisk betydning. Blant dem var salmen komponert til dronningens kroning i 1953, i likhet med én som ble sunget da hun giftet seg med prins Philip.

Også en ny salme komponert spesielt for gravferden, var å høre under gudstjenesten.

Erkebiskopen av Canterbury, som ledet gudstjenesten, hyllet dronningens tjeneste i sin tale.

– Hennes majestet erklærte på sin 21-årsdag at hele livet hennes skulle vies til å tjene nasjonen og samveldet. Sjelden har et slikt løfte blitt holdt så godt, var blant erkebiskop Justin Welbys første ord i prekenen.

– Møtes igjen

– Alle som følger dronningens eksempel, inspirerende tillit til og tro på Gud, kan med henne si: Vi skal møtes igjen, fortsatte Welby.

Sitatet henspiller på dronningens tale under koronapandemien. For å trøste det britiske folket siterte hun Vera Lynns sang «We'll meet again» fra andre verdenskrig.

Dronningens tro ga inspirasjon til tjeneste i livet og håp i døden, sa Welby. Sorgen som familien og mange andre kjenner på, vitner om at dronningen levde et liv i kjærlighet til andre, sa biskopen.

– Måtte Gud helbrede sorgen, og må tomrommet som er i deres liv bli fylt med minner om glede og liv, sa biskopen.

«God Save The King»

På slutten av gudstjenesten i Westminster Abbey ble det holdt to minutters stillhet for å hedre den avdøde dronningen.

Etterpå ble Storbritannias nasjonalsang sunget i ny drakt – teksten har som følge av dronningens død blitt endret fra «God Save The Queen» til «God Save The King».

Kong Charles, som har vært Storbritannias monark i elleve dager, var tydelig rørt da de 2.000 gjestene i kirken reiste seg og sang kongehymnen til hans ære.

Offentlig fridag

Over hele Storbritannia blir det arrangert offentlige visninger av begravelsen i parker og i kinosaler, og det var på forhånd ventet at flere millioner ville følge gravferden på TV.

Dagen har blitt erklært som offentlig fridag i Storbritannia, og hundretusener brukte derfor anledningen til å reise til London sentrum for å ta del i det historiske øyeblikket.

Langs gravferdsprosesjonen fra Westminster Abbey til Windsor-slottet – en rute på rundt 35 kilometer – sto flere tusen og ventet i håp om å få et siste glimt av dronningens kiste.

Sammen med familien

Ferden til dronning Elizabeths kiste endte i St. Georgs kapell, der det ble holdt en kort gudstjeneste med omtrent 800 gjester. Der ble flere seremonielle ritualer gjennomført for å markere slutten på dronning Elizabeths tid som monark, før kisten ble senket ned i krypten.

Krypten hennes ligger i et mindre minnekapell som ble lagt til det gotiske kapellet i 1969. Der ligger også dronningens foreldre, kong George VI og dronning Elizabeth, begravet. Også urnen med asken av dronningens søster, prinsesse Margaret, står i denne krypten.

Dronningens siste hvilested ligger ved siden av det til hennes ektemann gjennom 73 år, prins Philip.