Oslo (ANB): Aps Helga Pedersen lover tiltak etter å ha møtt lærere som ikke får prioritert undervisningen på grunn av alt papirarbeidet de må gjøre.

Aps nestleder Helga Pedersen har den siste tiden løftet skolepolitikk fram som et sentralt satsingsområde for partiet. Som et ledd i dette arbeidet hadde hun satt av en formiddag til å møte lærere i Utdanningsforbundets lokaler i Oslo. Og det tok ikke mange sekundene før lærerne lesset av seg sine mange bekymringer på Pedersens skuldrer.

Et gjennomgangstema var all rapporteringen, alle skjemaene og byråkratiet som ser ut til å ta opp store deler av lærernes hverdag. Flere sa rett ut at de enkelte ganger måtte «raske med seg noen bøker» og møte dårlig forberedt til undervisningen på grunn av alle de andre oppgavene.

Krevende foreldre
Alt skal rett og slett kvalitetssikres så mye at kvaliteten på undervisningen lider. I tillegg forventer visst nok mange foreldre at skolen skal være en serviceinstitusjon langt utover det å undervise barna deres. I tillegg er det mangel på tid til flinke elever og innsats overfor svake elever. Bekymringslisten var lengre enn «bra-listen» hos lærerne som møtte Helga Pedersen.

Det mangler altså ikke på ting å gripe fatt i når Ap skal skape sin nye skolehverdag.

- Dette var ekstremt nyttig, erkjenner Helga Pedersen overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

- Hvis det er sånn at lærerne noen ganger bare må raske bøkene med seg til timen, og at hverdagen oppleves slik, så er det veldig bekymringsfullt. Man blir jo lærer for å undervise, legger hun til.

Sterkere disiplin
Det er allerede klart at alle nye tiltak i skolen skal tidsfestes for å unngå mer tidstyveri fra lærerne. Men Pedersen mener det må en langt sterkere disiplin til også fra skolepolitikere både sentralt og lokalt.

- Hvis det er slik at man ikke har tid nok til undervisningen, så må vi ta det på alvor, sier hun.

Pedersen vil se nærmere på mulighetene for å få flere yrkesgrupper inn i skolen, blant annet kontorassistenter som kan håndtere mer av byråkratiet.

- Videre må vi se på hva som er unødvendig byråkrati, samtidig som vi opprettholder rettssikkerheten til elevene i forhold til dokumentasjonskrav. Vi kan også leie inn assistenter til å passe på elevene i friminuttene. Det ser også ut som det kan være nyttig å avklare skolens og foreldrenes forventninger til hverandre ved skolestart om høsten, sier Pedersen.

- Lærerne er ikke servicepersonell som skal passe på tannlegetimer, og selv om man skulle være skilt, bør man kanskje ikke kunne kreve to separate foreldremøter, mener Aps nestleder.

Hun er videre opptatt av å skjerpe tidlig innsats for svake elever, og samtidig sikre at de flinke får stimulansene de trenger i timene. (ANB)