Helge Lunds nye mål

Statoil forlenger nå ambisjonen om å opprettholde en produksjon på 1 million fat fra norsk sokkel.

19.05.08 00:09

Det er hovedmålet i programmet konsernsjef Helge Lund har lagt frem på kapitalmarkedsdagen til Statoil i dag. Lund varsler en økt satsning på norsk sokkel, og utvider samtidig ambisjonen om å opprettholde en produksjon av olje og gass tilsvarende 1 million fat oljeekvivalenter pr. dag fra opprinnelig 2010 til å gjelde frem til 2015.- For å opprettholde langsiktig vekst er det like viktig å opprettholde produksjonen på norsk sokkel som å bygge nye internasjonale kjerneområder. Statoil har en unik posisjon som operatør i Norge. Gjennom å utnytte ny kunnskap, ny teknologi og ny kreativitet skaper vi stadig nye muligheter for industriell utvikling, sier konsernsjef Helge Lund i en kommentar.Lund sikter mot å innsats for å opprettholde produksjonen fra modne områder av sokkelen, mens det samtidig skal satses offensivt på leting i Norskehavet og Barentshavet.Hever oljeprisen

Statoil opprettholder forøvrig stort sette sine tidligere målsetninger.De to viktigste endringen er at Statoil nå hever sin langsiktige oljeprisforutsetninger fra intervallet 25 til 30 dollar pr. fat til 30 til 35 dollar pr. fat.Målet for produksjonskostnadene er hevet fra 22 til 24 kroner pr. fat frem til 2007 på grunn av prispresset i bransjen. Målet er basert på en dollarkurs på 6 kroner og vil bli


justert for PSA-effekter. Investeringsanslaget på 110-115 milliarder kroner i perioden 2005-2007 står ved lag.Videre så har Statoil valgt å droppe sitt styringsmål basert på normalisert avkastning på sysselsatt kapital, til å fokusere på faktisk avkastning på sysselsatt kapital sammenlignet med konkurrerende selskaper.- Gitt de rådende makroøkonomiske og markedsmessige forhold, anses ikke normaliseringsforutsetningene som formålstjenlig, heter det fra Statoil.I rute

Lund mener også at Statoils innsats for økt utvinning rundt de eldre norske feltene bærer frukter. På kapitalmarkedsdagen lanserer selskapet en ambisjon om å modne fram to milliarder fat oljeekvivalenter fra ressurser til nye reserver bare innenfor Tampen-området innen 2015.I 2004 og 2005 har selskapet tilegnet seg 55 nye lisenser i Norge og internasjonalt. Hittil i år er dette supplert med seks nye lisenser i Norge og to internasjonalt.- Vi er i rute til å nå ambisjonen vi kunngjorde i 2004 om en ressurstilvekst på 1,2 milliarder fat oljeekvivalenter innen utgangen av 2007, sier Lund, som også er tilfreds med


reserveerstatningen som i 2005 var på 102 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.