MC-klubben Hells Angels ekspanderer inn i områder sørøst i Europa. Nå advarer det europeiske politisamarbeidet Europol mot nye bandekriger.

De siste årene har Hells Angels gjennomført en «ekstremt rask» ekspansjon, og da særlig i Albania og Tyrkia, skriver SvD.

Ifølge Europol har MC-gjengen på denne måten bygget allianser med lokale kriminelle nettverk. På denne måten har Hells Angels etablert gode forbindelser med mafiaen i Albania, Bulgaria, Makedonia og Tyrkia.

Dermed er organisasjonen godt rustet til å utnytte den såkalte Balkan-ruten, veien der både narkotika, våpen og mennesker blir smuglet inn fra Asia til Europa.

Utbredelsen skal ha dratt nytte av en stor gruppe med tyrkisktalende tyskere som tidligere var medlemmer av rivaliserende Bandidos.

I henhold til Europol representerer denne utvidelsen en «betydelig risiko» for gjengoppgjør og bandekriger. Mye på grunn av at kriminelle grupper sørøst i Europa nå står overfor en motstander de ikke er vant til.

MC-gjengenes inntog gir også utfordringer for regionens rettsvesen. Europol etterlyser nå at nasjonale politimyndigheter oppretter kontakter over landegrensene, som et første steg i møtet med den nye trusselen.