Finansdirektør Olav Sandnes i Funcom forlater selskapet samme dag som de har lagt frem resultatet etter fjerde kvartal 2008.

Følg markedet tettest på NA24 iMarkedet

Store nedskrivninger og avskrivninger gjorde sitt til at det ble et dundrende underskudd for det norske spillselskapet.

I løpet av de tre siste månedene i 2008 fikk Funcom et underskudd på 27,1 millioner dollar før skatt en kraftig forverring fra 2,6 millioner dollar i tap i samme periode året før. Før avskrivninger og engangshendelser havnet driftsresultatet (EBITDA) på 1,3 millioner dollar mot minus 2,7 millioner dollar i fjerde kvartal 2007.

Avskrivninger og nedskrivninger bidro til et regnskapsmessig tap på 22,8 millioner dollar. Dermed endte driftsresultatet på 23,4 millioner dollar i underskudd mot et underskudd på 2,8 millioner dollar i tilsvarende periode i 2007.

HTML EMBED
DISKUTÈR HER:Hvor skal Funcom?

Driftsinntektene økte til 8,7 millioner dollar mot 1,2 millioner dollar i fjerde kvartal 2007. Kontantstrømmen fra driften viser en positiv utvikling på 14,8 millioner dollar og ved utgangen av kvartalet hadde Funcom en kontantbeholdning på 39,4 millioner dollar.

Finansdirektør Sandnes forlater Funcom for å begynne i en annen bransje, og vil være i stillingen frem til en erstatter er på plass.

Selskapet guider at driftsinntektene vil ligge mellom 6 og 8 millioner dollar i første kvartal. Antallet abonnentene til Age of Conan har holdt seg relativt stabilt så langt i 2009

- Funcom er godt utrustet til å møte de gjeldende utfordringene, og anser at de finansielle ressursene å være tilstrekkelige til å utvikle, ferdigstille og lansere spillene som utvikles, sier administrerende direktør Trond Arne Aas i Funcom i en uttalelse.

Nå vil de satse videre på både Age og Conan og andre spill som de har under utvikling.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her